Publicerad: 18 september 2019

Kommunalt självstyre

Kommunal självstyrelse innebär att kommunerna sköter lokala eller regionala frågor. De har stor handlingsfrihet. Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar. De utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen.

Det här är kommunal självstyrelse  

 • Den kommunala självstyrelsen har djupa historiska rötter.
 • Den syftar till att ge människor ansvar och inflytande över gemensamma frågor.
 • Regeringsformen erkänner självstyrelsens betydelse för den svenska folkstyrelsen.
 • Sverige är indelat i kommuner på lokal nivå (kommuner) och på regional nivå (regioner).
 • Självstyrelsen innebär att kommunerna sköter lokala eller regionala frågor och har ett stort handlingsutrymme.
 • Självstyrelsen utövas av beslutande församlingar som utses genom allmänna val och företräder den lokala befolkningen.
 • Kommunerna har rätt att ta ut skatt av medborgarna för att finansiera sin verksamhet.  

Kommunernas och regionernas samlade kostnader och intäkter – sektorn i siffror

Bestämmelser som skyddar självstyrelsen

Se en kort film om kommunalt självstyre

I filmen berättar Bo Per Larsson, tidigare handläggare på SKL, kort om kommunal självstyrelse. Du får också veta mer om kommuners och regioners roll och uppdrag.

150 år av självstyrelse

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram en jubileumsbok, 150 år av självstyrelse – kommuner och regioner i förändring, för att bidra till ökad kunskap och förståelse av kommunernas och regionernas roll i det svenska samhällets utveckling.

150 år av självstyrelse

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare
 • Lena Langlet
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot