Publicerad: 26 september 2019

Överblick och helhetssyn blir bättre

Det politiska uppdraget innebär att förtroendevalda fattar beslut å medborgarnas vägnar. De ska värdera olika synpunkter och förslag, göra avvägningar och prioriteringar och ta ställning till vad som bäst tillgodoser det samlade medborgarintresset.

Det finns cirka 38 000 förtroendevalda i kommunerna och 4 600 i regionerna. Alla dessa personer har olika bakgrund och erfarenheter, och möter varje dag medborgare från olika samhällsskikt, yrkeskategorier och sociala förhållanden.

Det gäller inte minst den stora majoritet (97 procent) som är fritidspolitiker och alltså har ett annat arbete vid sidan av politiken.

På arbetsplatser, i föreningar och i bostadsområden möter de förtroendevalda ständigt medborgarnas frågor och åsikter. Deras gemensamma totalbild över kommunen eller regionen är därför ganska bra.

Närhet till medborgarna och kunskaper om lokala förhållanden underlättar helhetssyn när de beslutar om vilken mix av insatser som krävs för att olika behov ska tillgodoses och lokalsamhället ska fungera.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare
  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot