Publicerad: 23 oktober 2019

Kommunutredningen

Kommunutredningen ska under 2020 presentera tänkbara lösningar som bidrar till att kommuner får förbättrade förutsättningar att sköta sina välfärdsuppdrag. SKL ser att utredningens förslag måste ta hänsyn till en rad aspekter och åtgärder, som förbundet lyfter fram.

Senast 28 februari ska en parlamentariskt tillsatt kommitté, den så kallade kommunutredningen, lägga fram tänkbara åtgärder som kan bidra till att stärkakommunernas kapacitet att möta samhällsutvecklingen. SKL ingår i den expertgrupp som är knuten till utredningen och genomför även egna analyser utifrån utredningens fokusområden.

Kommunutredningen, uppdragsbeskrivning

Så tycker SKL

SKL anser att en utredning är nödvändig för att finna lösningar, som ger kommuner jämbördiga förutsättningar att hantera de stora utmaningarna i att hantera välfärdsåtaganden framöver. SKL ser några aspekter som särskilt angelägna för utredningen att ta hänsyn till.

Så tycker SKL i kommunutredningen

Aktuellt

SKL:s Ekonomiblogg

Informationsansvarig

  • Anders Folkesson
    Ekonom
  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot