Publicerad: 15 augusti 2019

Kurser, konferenser, politisk styrning, verksamhetsutveckling

 • tisdag
  29
  okt
  2019

  Styra för resultat - utbildningsprogram för controllers, kvalitetsstrateger med flera

  Utbildningen, som sker i fyra block, ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör kommunövergripande styrning och ledning. Förutom kunskap erhålls också praktiska verktyg som är användbara i utvecklingsarbetet. Starten sker under hösten 2019 ...

 • tisdag
  5
  nov
  2019

  Styra och leda för resultat - regionledning 2019, Stockholm

  SKL erbjuder en utbildning kring politisk ledning och styrning utifrån regionernas olika uppdrag.

 • tisdag
  12
  nov
  2019

  Kvalitetsmässan 2019

  Kvalitetsmässan sker vartannat år i Göteborg. Temat 2019 är “Ett smartare samhälle“. SKL medverkar med många seminarium och du träffar oss i SKL:s monter på fackmässan. Programmet är publicerat tillsammans med anmälan.

 • torsdag
  21
  nov
  2019

  Att förebygga hot, hat och våld mot förtroendevalda

  Förtroendevalda måste ges förutsättningar att verka under trygga förhållanden för att bibehålla en fungerande demokrati. En heldags-konferens om att förebygga och hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda. Inledning av SKL:s ordförande Anders Kna...

 • onsdag
  27
  nov
  2019

  Fullmäktiges presidiekonferens, Göteborg

  Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

 • tisdag
  3
  dec
  2019

  Fullmäktiges presidiekonferens, Malmö

  Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

 • torsdag
  5
  dec
  2019

  Fullmäktiges presidiekonferens, Stockholm

  Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

 • tisdag
  10
  dec
  2019

  Fullmäktiges presidiekonferens, Örebro

  Dagen fokuserar på arbetet med att motverka mutor och jäv. Vi kommer även att beröra förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, hantera dess utmaningar samt öka moderniseringen av välfärden i offentliga sektorn.

Övriga utbildningar

 • E-utbildning för att motverka korruption


  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot