Publicerad: 17 april 2018

Kurser och konferenser, politisk styrning och verksamhetsutveckling

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Övriga utbildningar

  • Utbildning i resultatstyrning


    Utbildningen riktar sig till personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.
  • En utvecklingsdag för fullmäktige


    SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.
  • E-utbildning för att motverka korruption


    Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot