Publicerad: 22 januari 2019

Kurser, konferenser, politisk styrning, verksamhetsutveckling

 • måndag
  11
  mar
  2019

  Lika villkor och olika förutsättningar - om valfrihetssystem

  SKL presenterar en aktuell bild av skillnader i förutsättningar mellan verksamhet som bedrivs i egen regi i förhållande till verksamhet som bedrivs av externa leverantörer. En viktig frågeställning är om skillnaderna kan, bör eller ska beaktas för at...

 • torsdag
  21
  mar
  2019

  Vårdarkitektur för politiker

  Tema dag om samordnad kunskap som grund för goda investeringsbeslut

 • onsdag
  3
  apr
  2019

  Controllerdagen 2019

  Ekonomistyrningsforum arrangerar Controllerdagen där Sveriges ledande praktiker och forskare diskuterar olika frågor. SKL är medarrangör. Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på hur du kan utveckla din organisation.

 • måndag
  2
  sep
  2019

  Att fatta beslut under påverkan av motstånd - en serie webbinarier

  SKL erbjuder dig som ledande förtroendevald en webbsänd seminarieserie vid fyra tillfällen för att ge dig verktyg för att skapa strategier i att planera och riskbedöma politiska processer. Syftet är att undvika att du i ditt uppdrag ställs inför vale...

Övriga utbildningar

 • Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger


  Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.
 • E-utbildning för att motverka korruption


  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot