Publicerad: 2 juli 2018

Kurser och konferenser, politisk styrning och verksamhetsutveckling

 • tisdag
  28
  aug
  2018

  Hot, hat och våld mot förtroendevalda, webbinarium 3

  SKL genomför en serie webbinarium med olika teman inom hot, hat och våld mot förtroendevalda. Tredje webbinariet handlar om stöd för förtroendevalda som utsätts för hot och hat. Du deltar kostnadsfritt men måste anmäla dig. Sändningen sker under en t...

Övriga utbildningar

 • Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger


  Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.
 • En utvecklingsdag för fullmäktige


  SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.
 • E-utbildning för att motverka korruption


  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot