Publicerad: 25 oktober 2018

Kurser och konferenser, politisk styrning och verksamhetsutveckling

 • torsdag
  29
  nov
  2018

  Att leda fullmäktiges arbete, Göteborg

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • tisdag
  4
  dec
  2018

  Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn

  På seminariet diskuteras arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera. Under dagen deltar BRÅ och andra myndigheter som kan vara viktiga samarbetspartners för kommuner, landsting och regioner samt SKL:s nätverk ...

 • torsdag
  6
  dec
  2018

  Att leda fullmäktiges arbete, Örebro

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • fredag
  7
  dec
  2018

  Erfarenheter av omvärldsbevakning - en del i styrning och ledning

  Vi vill genom denna konferens uppmuntra erfarenhetsutbyte om arbetsmetoder och identifiera utvecklingsbehov inom området omvärldsbevakning. Konferensens huvudinnehåll är kommunexempel som kommer att presenteras.

 • torsdag
  10
  jan
  2019

  Att leda fullmäktiges arbete, Malmö

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • tisdag
  15
  jan
  2019

  Att leda fullmäktiges arbete, Stockholm

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • torsdag
  17
  jan
  2019

  Tillit i styrning

  Tillit har blivit ett ord som har fått många betydelser inom styrning. Under en dag får ni möjlighet att ta de del av tankar och reflektioner kring tillit. Vi kommer också att visa på några konkreta exempel som ger inspiration till hur ledning och st...

 • tisdag
  29
  jan
  2019

  Att leda fullmäktiges arbete, Luleå

  Välkommen till mandatperiodens första presidiekonferens! En dag för dig som sitter i fullmäktiges presidium och vill utveckla ditt uppdrag. Dagen erbjuder fakta, inspiration, reflektion och samtal om hur presidiets uppdrag kan genomföras och utveckla...

 • torsdag
  7
  feb
  2019

  Hot och hat påverkar det demokratiska uppdraget

  Fokus under dagarna är på aktuella resultat samt hur hat och hot som finns i digitala miljöer kan förebyggas. Du kommer att få möta forskare, Polismyndigheten och SKL:s medarbetare som arbetar med frågan samt ta del av lokala exempel.

 • onsdag
  13
  feb
  2019

  Att fatta beslut under påverkan av motstånd - en serie webbinarier

  SKL erbjuder dig som ledande förtroendevald en webbsänd seminarieserie vid fyra tillfällen för att ge dig verktyg för att skapa strategier i att planera och riskbedöma politiska processer. Syftet är att undvika att du i ditt uppdrag ställs inför vale...

Övriga utbildningar

 • Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger


  Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.
 • E-utbildning för att motverka korruption


  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot