Publicerad: 2 juli 2018

Kurser och konferenser, politisk styrning och verksamhetsutveckling

Inga kurser eller konferenser matchar din sökning.

Övriga utbildningar

  • Styra för resultat - för controllers och kvalitetsstrateger


    Ett utbildningsprogram för controllers och kvalitetsstrateger som i sitt uppdrag ska stödja politiker och tjänstepersoner. Utbildningen ska ge ökade kunskaper kring aktuella frågor som rör styrning- och ledning på en kommunövergripande nivå. Innehållet har bland annat fokus på att styra mot resultat med hjälp av mål- och resultatstyrning.
  • E-utbildning för att motverka korruption


    Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot