Publicerad: 17 oktober 2017

Kurser och konferenser, politisk styrning och verksamhetsutveckling

 • fredag
  27
  okt
  2017

  Presidiekonferens: fullmäktiges styrning och uppföljning, Stockholm

  Höstens tema är fullmäktiges styrning och uppföljning. Fullmäktige styr verksamheten genom att besluta om mål och riktlinjer samt ansvarar för uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi diskuterar även innehållet i den nya kommunallagen.

 • onsdag
  1
  nov
  2017

  Presidiekonferens: fullmäktiges styrning och uppföljning, Göteborg

  Höstens tema är fullmäktiges styrning och uppföljning. Fullmäktige styr verksamheten genom att besluta om mål och riktlinjer samt ansvarar för uppföljning och kontroll av verksamheten. Vi diskuterar även innehållet i den nya kommunallagen.

 • torsdag
  2
  nov
  2017

  Styra och leda tillsammans – både styrelseordföranden och direktören

  Bättre samarbete för att öka genomslag och resultat av politiken är fokus. SKL presenterar delar i Kommunallagen samt ny forskning. Presentationerna varvas med att bygga er gemensamma strategi för ett samarbete som ska öka genomslag och resultat av p...

 • tisdag
  14
  nov
  2017

  PolitikerDagarna 2017

  PolitikerDagarna anordnas i samband med Kvalitetsmässan.  Dagarna är ett tillfälle att utbyta erfarenheter, få inspiration och kunskap som kan stärka och utveckla rollen som förtroendevald.

 • tisdag
  14
  nov
  2017

  Kvalitetsmässan 2017

  Årets tema är: “Det nya Sverige”. Den svenska välfärden förändras i takt med nya tider, nya utmaningar och nya möjligheter. Digitalisering, innovationer och nya idéer för bättre verksamheter är en förutsättning för att behålla en välfärd i världsklas...

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Fullmäktige och revisorerna - ett gemensamt seminarium i Borlänge

  Under dagen förmedlas inspiration och idéer som kan användas för lokal utveckling. Målet är att under seminariet starta och utveckla en process kring samverkan mellan fullmäktige och revisionen som kan fortsätta på hemmaplan.

 • tisdag
  21
  nov
  2017

  Leda för Resultat, kommunledning, Örebro

  Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Du kommer att få lyssna på experter från SKL, ta del av goda exempel från kommun...

 • tisdag
  28
  nov
  2017

  Leda för Resultat, kommunledning, Östersund

  Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Du kommer att få lyssna på experter från SKL, ta del av goda exempel från kommun...

 • tisdag
  5
  dec
  2017

  Leda för Resultat, kommunledning, Jönköping

  Erfarenheter visar att styrningen först fungerar då politiken flyttar fokus till verksamhetsresultat. För att få till en fungerande resultatstyrning krävs nya kunskaper. Du kommer att få lyssna på experter från SKL, ta del av goda exempel från kommun...

 • måndag
  11
  dec
  2017

  En trygg valrörelse

  Vi kommer att presenterar de senaste siffrorna från Politikens trygghetsundersökning, PTU, 2017. Förtroendevalda och säkerhetsansvariga kommer att berätta vilka strategier de har skapat för att öka tryggheten under valåret 2018. Polisen och andra akt...

Övriga utbildningar

 • Utbildning i resultatstyrning

  Utbildningen riktar sig till personer som är knutna till kommunledningen och har ett ansvar för kommunens styr- och uppföljningssystem, samt för att utveckla och förbättra kommunens verksamheter.
 • En utvecklingsdag för fullmäktige

  SKL har i samverkan med riksdagspartierna tagit fram en metod och ett innehåll för en utvecklingsdag i fullmäktige. Utbildningsledarna är folkvalda med olika bakgrund och erfarenhet.
 • E-utbildning för att motverka korruption

  Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och tjänstemän i kommuner, landsting och regioner som har för avsikt att starta upp eller vidareutveckla ett strategiskt arbete mot korruption.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot