Publicerad: 5 september 2017

Styrning av offentligt finansierad verksamhet

SKL:s programberedning för styrning av offentligt finansierad verksamhet utforskar positiva och negativa effekter av dagens styrning. Som inspiration i ditt arbete kan du se ett antal filmer och ta del av rapporter som programberedningen beställt.

Kommunal styrning byggd på tillit

7 juni 2017 samlades SKL, regeringen, tillitsdelegationen, politiker och tjänstemän från kommuner, landsting och regioner, brukarorganisationer, fackliga företrädare till en workshop om hur styrningen behöver utvecklas.

Se och lyssna på en sammanfattning av ”kommunal styrning byggd på tillit”

Se filmer som handlar om styrning

Som inspiration i ditt arbete kan du se ett antal filmer (öppnas i nytt fönster). De är 30 minuter långa med efterföljande chatt.

Att vara chef i offentlig sektor - om chefens förutsättningar, arbetsmiljö och hälsa

Personcentrerad vård - Ett paradigmskifte inom hälso-och sjukvård

Hur styr vi mot en effektivare hälso- och sjukvård?

Står Sverige inför en tillitskris?

Fakta

För att tillgodose behovet av en samlad politisk diskussion om hur styrning av offentligt finansierad verksamhet fungerar tillsatte SKL hösten 2015 en programberedning. Uppdraget som löper under två år handlar om att kartlägga, diskutera och bedöma vad som fungerar väl och mindre väl i dagens styrning.

Diskussionerna handlar bland annat om brukarnas möjlighet till inflytande, om professionens handlingsutrymme, om valfrihetens möjligheter och begränsningar samt om kvalitet.

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot