Publicerad: 4 juli 2018

Politiskt ledarskap

SKL:s kongress har beslutat att vi ska stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet. Målet är att ge dig stöd i ditt uppdrag för att skapa genomslag och resultat av politiken.

Deltagare i SKL:s ledarprogram för toppolitiker 2018.

Deltagare i SKL:s ledarprogram för toppolitiker 2018.

Aktuellt - Ny podcast om politiskt ledarskap

I avsnitten samtalar programledaren Peter Örn med olika gäster om glädjen och utmaningarna som finns i uppdraget som politiskt ledare i kommun, landsting eller region. Avsnitten publiceras varannan vecka fram till oktober 2018.

Om podcast, prenumeration och hur du gör för att lyssna

På gång inom kort

  • SKL arbetar med att utveckla en sex-dagars utbildning om att skapa genomslag och resultat av styrning och ledning.
  • Ny forskningsstudie publiceras i juni 2018: Koalitionsbyggande och andra förberedelser inför en mandatperiod i ett nytt politiskt landskap.

SKL fokuserar på uppdraget och utmaningarna

Ledarskap som stärker och värnar demokratin

Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att  tillsammans bygga bra beslut.

Ledarskap som får genomslag och ger resultat

Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

Ledarskap som är hållbart

Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget som toppolitiker. 

Toppolitiker som är kvinnor

Uppdraget innehåller också att särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner.

SKL:s kongressuppdrag 2016-2019 för ett stärkt politiskt ledarskap (PDF, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot