Publicerad: 30 november 2017

Politiskt ledarskap

SKL:s kongress har beslutat att vi ska stödja utvecklingen av det politiska ledarskapet. Målet är att ge dig stöd i ditt uppdrag för att skapa genomslag och resultat av politiken.

Deltagare i SKL:s ledarprogram för toppolitiker 2016 och 2017.

Deltagare i SKL:s ledarprogram för toppolitiker 2016 och 2017.

Aktiviteter för att stödja och utveckla toppolitiker i uppdraget

  • Mentorprogram - startar vid behov när du behöver ett eget bollplank.
  • Processledare 1-2 dagar i din kommun: för bättre samarbete och tydligare arbetsfördelning.
  • Det pågår ett ledarprogram för toppolitiker sedan april 2017 samt flera nätverk.
  • Toppolitiker är också mentorer både i det nationella och i ett internationellt ledarprogram.

Arbetet utgår från tre delar i uppdraget och dess utmaningar

1. Ett ledarskap som stärker demokratin
Att skapa delaktighet och medskapande med invånarna på ett tidigt stadium för att  tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat
Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Ett ledarskap som är hållbart
Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget som toppolitiker. 

SKL:s kongressuppdrag 2016-2019 för ett stärkt politiskt ledarskap (PDF, nytt fönster)

Politiskt tillsatt referensgrupp

SKL har tillsatt den politiska referensgruppen med uppdraget att:

  • Se över nuvarande erbjudanden och föreslå insatser som gör att SKL kan uppnå de mål som kongressen fastställt inom området politiskt ledarskap.
  • Under mandatperioden löpande följa och vid behov ge förslag till förändringar i olika erbjudanden.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot