Publicerad: 11 september 2019

Politiskt ledarskap

SKL stärker utvecklingen av det politiska ledarskapet. Du som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd får stöd i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin.

Deltagare i SKL:s ledarprogram för toppolitiker 2018.

Deltagare i SKL:s ledarprogram för toppolitiker 2018.

SKL arbetar med tre delar i uppdraget och dess utmaningar

Ett ledarskap som stärker och utvecklar demokratin – Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.

Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat – Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

Ett ledarskap som är hållbart – Att stärka och utveckla ledarskapet för att klara uppdraget som toppolitiker.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot