Publicerad: 1 oktober 2019

Fördjupningsprogram i att styra och leda för toppolitiker

SKL genomför nästa fortsättningsprogram 2020. Din utmaning i kommunen eller i regionen är den röda tråden. Du får erfarenhetsutbyte med ledande förtroendevalda och inspiration till framtidens utmaningar i ditt uppdrag.

Anmälan

Sista anmälningsdag 13 december.

Anmäl dig till fördjupningsprogram i att styra och leda 2020 (nytt fönster)

20-21 februari Leda samhällsutveckling

 • Utmaningar och komplexa frågor
 • Samverkan
 • Digitalisering

Syftet är att skapa en plattform för utveckling.

Inspiratör meddelas senaare.

12-13 mars Styrning och risker

 • Bra beslutsunderlag som bygger på fakta och analys.
 • Att sätta mål som fungerar.
 • Riskanalys för beredskap.

Syftet är att skapa en gemensam berättelse.

7-8 maj Dialog och samspel

 • Lyssna och berätta (
 • Bygga team
 • Leda förändring

Syftet är att bygga delaktighet, legitimitet och tillit.

Tid, plats

Programmet genomförs i sex dagar vid tre tillfällen under 2020.

Vi börjar 10.00 dag ett och slutar med lunch 13.00 dag två. Det genomförs på Långholmens konferens centralt i Stockholm.

Kostnad

Kostnaden är 24 000 kr per år exklusive moms. Kostnad för logi och mat tillkommer med 3 000 kr exklusive moms per tillfälle.

Programledare

Lena Lindgren och Christine Feuk, sektionen för demokrati och styrning

Din utmaning är den "röda tråden"

Du kommer att få basfakta om din kommun eller din region innan programmet börjar. Utifrån dessa vill vi att du bestämmer vilka som är utmaningarna fram till 2023. Programmet kommer att ge dig verktyg för att identifiera och kommunicera relevant information för styrning, ledning och planering.

Vilka är de stora utmaningarna och behov av förändring i min kommun eller region de närmaste fem åren, till 2023?

Processinriktat arbetssätt

SKL arbetar processinriktat vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i fyra steg:

 1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.
 2. Inspiration och kunskap av medverkande.
 3. Omsätter vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.
 4. Vi skapar ny kunskap tillsammans, erfarenhetskunskap.

Programmet bygger på innehållet i uppdraget

För att kunna ta ett helhetsansvar för att leda samhällsutvecklingen inom en kommun eller en region krävs en långsiktig vision. Den konkretiseras genom mål och aktiviteter som förverkligas under en begränsad tidsperiod. Tillsammans bildar vision, mål och aktiviteter en tydlig gemensam berättelse och skapar förutsättningar för genomslag. Till detta behövs beslutsunderlag som underbyggs med uppföljningar och analyser och där kunskap och fakta utforskas genom dialog med olika berörda parter.

Det handlar om att fråga och ställa krav, lyssna och berätta. Det behövs mod för att prioritera och tänka nytt genom att inspirera, utmana, testa och belöna. Riskanalys behövs också för att kalkylera och bedöma konsekvenser och hinder. På vägen behöver uppdrag, ansvar och spelregler tydliggöras. För att få genomslag och resultat är viktiga nycklar kommunikation och dialog i det egna partiet, andra partier, medborgare, chefer, medarbetare, myndigheter, näringsliv och civilsamhället . Att leda möten och utveckling i komplexa frågor kräver träning.

Fakta

Programmet är framtaget under 2018 och bygger på resultat av SKL:s parlamentariska tillsatta referensgrupp. Gruppen analyserade samhällsförändringarnas påverkan och utmaningar i uppdraget samt vilka krav det kommer att ställa på det politiska ledarskapet.

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot