Publicerad: 23 september 2019

Ledarprogram för toppolitiker

Ett etablerat SKL-program för kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd. Fokus är att stärka ditt uppdrag som politisk ledare i att styra och leda en kommun eller en region samt att stärka demokratin.

Målet är att ge stöd för att öka genomslag och resultat av politiken

I programmet delar vi erfarenheter, får inspiration av medverkande, får stöd och verktyg samt skapar ny erfarenhetskunskap tillsammans. Det bygger på forskningsresultat, deltagarnas erfarenheter, och inspiratörer. Programmet utvecklas hela tiden och anpassas efter gruppen. I programmet deltar ledande förtroendevalda både från majoritet och opposition. Det har genomförts med detta upplägg i fem program med höga utvärderingar. Programmet är kvalitetssäkrat genom analys av erfarenhetskunskaper, utvärderingar och SKL:s erfarenheter.

Programledare och ansvarig är Lena Lindgren. Önskar du referenser vänligen kontakta Lena.

Nästa program startar 2020 - datum, tema, anmälan

 • 16-17 januari 2020 Styrning och ledning
 • 5-6 mars Samspel och kommunikation
 • 2-3 april Det politiska ledarskapet
 • 14-15 maj Uppdraget och omvärlden

Anmälan ledarprogram med start januari 2020 (nytt fönster)

Sista anmälningsdag 29 november 2019.

Pris, plats

 • Kostnaden är 24 000 kr exklusive moms. Kostnad för logi och mat tillkommer med 3 000 kronor exklusive moms per tillfälle.
 • Långholmens konferens, Alstaviksvägen 19, Stockholm.
 • Det börjar 10.00 dag ett och slutar med lunch 13.00 dag två.

Arbetssätt

SKL arbetar processinriktat, vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i fyra steg:

 1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.
 2. Inspiration och kunskap av medverkande.
 3. Omsätter vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.
 4. Vi skapar ny erfarenhetskunskap tillsammans.

Grunden för innehållet i programmet

Vi arbetar utifrån på tre delar i uppdraget som toppolitiker och med att stärka förmågan att hantera utmaningarna som finns i de olika delarna.

1. Ett ledarskap som stärker och utvecklar demokratin

Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium i olika samhällsprocesser för att tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat

Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Ett ledarskap som är hållbart

Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget som förtroendevald och toppolitiker.

Fem politiker berättar om ledarprogrammet

 • Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun,
 • Anna Roos kommunalråd i opposition i Hylte kommun,
 • Malin Sjölander landstingsråd i opposition i Region Kalmar Län,
 • Carina Bengtsson 2:e v ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg, och
 • Elizabeth Peltola kommunalråd i opposition i Älmhults kommun.

I filmen berättar alla om varför de valde att gå programmet, vad de har uppskattat mest och vilken nytta de har haft av programmet i uppdraget på hemmaplan. Intervjuerna är inspelade i Almedalen juli 2018.

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot