Publicerad: 15 februari 2019

Ledarprogram för toppolitiker

Ett program för kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd (med helhetsansvar). Fokus är att stärka det politiska ledarskapet, fördjupa kunskaperna om uppdraget, styra och leda, samt stärka demokratin.

2019 erbjuder SKL två ledarprogram

I programmet deltar både majoritet och opposition. Det bygger på forskningsresultat och deltagarnas erfarenheter. Målet för SKL är att ge stöd för att öka genomslag och resultat av politiken.

Det är etablerat och SKL har genomfört detta upplägg i fem program med höga utvärderingar. Vi arbetar med ständig utveckling av programmet och anpassar efter gruppen. Programledare och ansvarig är Lena Lindgren. Önskar du referenser vänligen kontakta Lena.

Första ledarprogrammet

Tema och datum:

 • Styrning och ledning: 23 - 24 maj
 • Samspel och kommunikation: 22 - 23 augusti
 • Det politiska ledarskapet: 3 - 4 oktober
 • Uppdraget och omvärlden: 6 - 7 januari 2020

Anmälan

Anmäl dig till ledarprogram med start i maj (nytt fönster)

Sista anmälningsdag 17 april 2019.

Andra ledarprogrammet

Tema och datum:

 • Styrning och ledning: 12- 13 september
 • Samspel och kommunikation: 24 - 25 oktober
 • Det politiska ledarskapet: 9 -10 januari 2020
 • Uppdraget och omvärlden: 13 – 14 februari 2020

Anmäl dig till ledarprogram med start 12 september

Anmälan ledarprogram med start 12 september (nytt fönster)

Sista anmälningsdag 26 juni 2019.

Tid, plats och kostnad

 • Det börjar 10.00 dag ett och slutar med lunch 13.00 dag två.
 • Långholmens konferens, Alstaviksvägen 19, Stockholm.
 • Kostnaden är 24 000 kr per år exklusive moms. Kostnad för logi och mat tillkommer med
  3 000 kronor exklusive moms per tillfälle.

Arbetssätt

SKL arbetar processinriktat, vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras "bollplank" skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i fyra steg:
1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen,
2. Inspiration och kunskap av medverkande och med programmet som stöd omsätta visionen.
3. Politisk vilja till konkret och praktisk handling.
4. Vi skapar även ny kunskap tillsammans

Grunden för innehållet i programmet

Vi arbetar utifrån på tre delar i uppdraget som toppolitiker och med att stärka förmågan att hantera utmaningar som finns inom dessa delar.

1. Ett ledarskap som stärker demokratin
Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat
Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Ett ledarskap som är hållbart
Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget som toppolitiker.

Fem politiker berättar om ledarprogrammet

Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande i Eslövs kommun, Anna Roos kommunalråd i opposition i Hylte kommun, Malin Sjölander landstingsråd i opposition i Landstinget i Kalmar län, Carina Bengtsson 2:e v ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg och Elizabeth Peltola kommunalråd i opposition i Älmhults kommun, berättar om varför de valde att gå programmet, vad de har uppskattat mest och vilken nytta de har haft av programmet i uppdraget på hemmaplan. Intervjuerna är inspelade i Almedalen juli 2018.

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot