Publicerad: 26 september 2018

Ledarprogram för toppolitiker

Ett program för kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderade råd (med helhetsansvar). Fokus är att stärka det politiska ledarskapet, fördjupa kunskaperna om uppdraget, att styra och leda, att stärka demokratin.

Deltagare i SKL:s ledarprogram 2018.

Deltagare i SKL:s ledarprogram 2018.

Gruppen delar erfarenheter, får inspiration och kunskap av medverkande samt skapar ny kunskap tillsammans. Programmet har fokus på uppdraget och delar erfarenheter. Vi stöttar varandra och tar nya steg tillsammans med andra partier och både majoritet och opposition. Programmet bygger på forskningsresultat och deltagarnas erfarenheter.

2019 erbjuder SKL två ledarprogram

Programmet är etablerat och SKL har genomfört detta upplägg i fem program med höga utvärderingar. Vi arbetar med ständig utveckling av programmet och anpassar efter gruppen. Programmet bygger på forskningsresultat och deltagarna erfarenheter.

Programledare och ansvarig är Lena Lindgren. Önskar du referenser vänligen kontakta Lena.

Första programmet börjar den 20 mars

Tema och datum:

  • Styrning och ledning: 20 - 21 mars
  • Samspel och kommunikation: 23 - 24 maj
  • Det politiska ledarskapet: 22 - 23 augusti
  • Uppdraget och omvärlden: 3 - 4 oktober

Andra programmet börjar den 12 september

Tema och datum:

  • Styrning och ledning: 12- 13 september
  • Samspel och kommunikation: 24 - 25 oktober
  • Det politiska ledarskapet: 9 -10 januari 2020
  • Uppdraget och omvärlden: 13 – 14 februari 2020

Tid, plats och pris

Vi börjar 10.00 dag ett och slutar med lunch 13.00 dag två. Det genomförs på kursgård i Stockholms område.

Kostnaden är 24 000 kr / år exklusive moms, logi, mat och resor.

Arbetssätt

SKL arbetar processinriktat, vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras "bollplank" skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i fyra steg:
1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen,
2. Inspiration och kunskap av medverkande och med programmet som stöd omsätta visionen.
3. Politisk vilja till konkret och praktisk handling.
4. Vi skapar även ny kunskap tillsammans

Grunden för innehållet i programmet

Vi arbetar utifrån på tre delar i uppdraget som toppolitiker och med att stärka förmågan att hantera utmaningar som finns inom dessa delar.

1. Ett ledarskap som stärker demokratin
Att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium för att tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat
Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Ett ledarskap som är hållbart
Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget som toppolitiker.

Hjälpte informationen på sidan dig?Tack för att du hjälper oss!

Sidfot