Publicerad: 6 april 2017

Ledarprogram för toppolitiker

Välkommen du som är kommunstyrelsens ordförande, landstingsstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd som har ett helhetsansvar.

Deltagare i SKL:s ledarprogram 2016 och 2017.

Deltagare i SKL:s ledarprogram 2016 och 2017.

Anmälan

Anmälan till ledarprogram 2017 (nytt fönster)

Program, upplägg

Fokus är att stärka det politiska ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget; att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region och att stärka demokratin. Vårt mål är att ge stöd i uppdraget för att öka genomslag och resultat av politiken.

Oavsett partitillhörighet får du möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och inspiration tillsammans med andra ledande toppolitiker.

Kostnad: 20 000 kr exkl. moms. Logi, mat och resor tillkommer.

Datum och tider

Vi börjar klockan 10.00 dag 1 och avslutar dag 2 klockan 13.00. Övernattning sker på en kursgård centralt i Stockholm.

Datum:

Innehåll:

20-21 april

Styrning och ledning

1-2 juni

Samspel och kommunikation

24-25 augusti

Det politiska ledarskapet

19-20 oktober

Uppdraget och omvärlden


Arbetssätt

Vi använder processen som arbetsmetod. Det innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Arbetssättet har i utvärderingar visat att den stärker och utvecklar det politiska ledarskapet för deltagarna. Processen kan beskrivas i tre steg: vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen, inspiration och kunskap av medverkande och med programmet som stöd omsätta vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.

Grunden för innehållet i programmet

Bygger på tre delar i uppdraget som toppolitiker och att stärka förmågan att hantera dessa utmaningar.

1. Ett ledarskap som stärker demokratin

Att skapa delaktighet och medskapande med invånarna på ett tidigt stadium för
att tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat

Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster
utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Skapa ett hållbart ledarskap

Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget som
toppolitiker.

Ansvarig och programledare är Lena Lindgren. Kontakta Lena om du vill ha referenser.

Se tre korta filmer med tre toppolitiker där de berättar vad de tycker om programmet

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot