Publicerad: 2 juli 2018

Ledarprogram för toppolitiker

Ett program för kommunstyrelsens ordförande, landstings- och regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd och heltidsarvoderat råd som har ett helhetsansvar.

Deltagare i SKL:s ledarprogram 2018.

Deltagare i SKL:s ledarprogram 2018.

Mål och upplägg

Fokus är att stärka det politiska ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget - att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region och att stärka demokratin. Vårt mål är att ge dig stöd i uppdraget för att öka genomslag och resultat av politiken.

Oavsett partitillhörighet får du möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och inspiration tillsammans med andra ledande toppolitiker. Programmet bygger på forskningsresultat och deltagarnas erfarenheter. Det innehåller fyra teman:

  • Styrning och ledning
  • Samspel och kommunikation
  • Det politiska ledarskapet
  • Uppdraget och omvärlden

Kostnad: 20 000 kr exklusive moms. Logi, mat och resor tillkommer.

Ansvarig och programledare är Lena Lindgren. Kontakta Lena om du vill ha referenser.

Arbetssätt

Vi använder processen som arbetsmetod. Det innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag.

Processen kan beskrivas i tre steg

  1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.
  2. Inspiration och kunskap av medverkande.
  3. Med programmet som stöd omsätta vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.
  4. Vi skapar även ny kunskap tillsammans.

Grunden för innehållet i programmet

Bygger på tre delar i uppdraget som toppolitiker och att stärka förmågan att hantera dessa utmaningar.

1. Ett ledarskap som stärker demokratin

Att skapa delaktighet och medskapande med invånarna på ett tidigt stadium
för att tillsammans bygga bra beslut.

2. Ett ledarskap som får genomslag och ger resultat

Att styra och leda en stor organisation och att leverera välfärdstjänster

utifrån ekonomiska förutsättningar och behov.

3. Ett ledarskap som är hållbart

Att stärka och utveckla ledarskapet och uppdraget för att klara uppdraget
som toppolitiker.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot