Publicerad: 24 mars 2017

Internationellt ledarprogram för toppolitiker som är kvinnor

Det internationella perspektivet vad gäller demokrati, välfärd och politiskt ledarskap finns i ett samarbete med ICLD. Svenska toppolitiker medverkar som mentorer i ett ledarprogram för kvinnor.

Deltagare och mentorer i det internationella ledarprogrammet 2016-2017

Deltagare och mentorer i det internationella ledarprogrammet 2016-2017

Syftet för SKL:s medverkan är att vi vill bidra till att stärka demokratin och ledarskapet, både för deltagare och för mentorer. Programmet bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner som får många förebilder. Detta är två centrala pusselbitar för att öka antalet kvinnor på ledande positioner.

Mentorer 2017

Mentorskapet är exklusivt för ledande politiker som har deltagit i SKL:s ledarprogram eller nätverk och har reflekterat över sitt ledarskap. Fokus på deltagarnas besök hos sin mentor i en kommun, region eller i ett landsting handlar om att öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap samt att utbyta erfarenheter.

 • Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande, Örebro kommun
 • Amanda Agestav, kommunstyrelsens vice ordförande, Västerås stad
 • Amelie Tarschys Ingre, oppositionsråd, Lidingö stad
 • Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun
 • Anna Sibrinska, stadsdelsordförande, Centrala Göteborg
 • Anna-Karin Klomp, regionråd i Region Uppsala
 • Ann-Katrin Järåsen, kommunstyrelsens ordförande, Torsby kommun
 • Ann-Sofie Soleby-Eriksson, oppositionsråd, Trosa kommun
 • Carina Bengtsson, kommunstyrelsens vice ordförande, Ljungby kommun
 • Carina Johansson, 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen, Gislaveds kommun
 • Elisabet Babic, kommunstyrelsens ordförande, Laholms kommun
 • Elizabeth Peltola, oppositionsråd, Älmhults kommun
 • Jessica Rydell, vice ordförande i landstingsstyrelsen, Landstinget i Kalmar Län
 • Kerstin Persson, kommunstyrelsens ordförande, Klippans kommun
 • Marie Oudin, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Kristinehamns kommun
 • Marlene Haara, ordförande Socialnämnden, Haparanda stad
 • Paula Örn, kommunstyrelsens ordförande, Ale kommun
 • Susanne Nordling, landstingsråd, Stockholms läns landsting
 • Åsa Johansson, kommunstyrelsens ordförande, Hagfors kommun

Kort om innehåll och upplägg

Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics 2017-2018 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare om programmet (engelska)

Programmet pågår i 18 månader. Deltagarna är toppolitiker som är kvinnor i ICLD:s 21 samarbetsländer från Afrika, Asien och Östeuropa. I programmet ingår att varje deltagare ska arbeta med strategiska och viktiga frågor för att uppnå förändring i sitt uppdrag eller ledarskap.

Programmet syftar även till att lyfta och synliggöra de svårigheter som kvinnor i politiken kan möta. Detta görs genom utbyte av erfarenheter med andra kvinnor i samma position och genom att stärka både enskilda individer som processer av nätverkande bland kvinnor på lokal, regional och global nivå.

Programmet börjar med en regional workshop

Programmet börjar med en regional workshop i Afrika eller i Östeuropa. Fokus är att lära känna varandra och att deltagarna ska identifierar en personlig utmaning, en strategic issue. Den följer deltagarna genom hela programmet och det är en återkommande fråga som vi
arbetar med under alla fyra gemensamma träffar. Vi samtalar om uppnådda mål, utmaningar och nya strategier att prova på hemmaplan. Arbetet dokumenteras av deltagarna och skickas månadsvis till ICLD.

Vid det andra tillfället träffas hela gruppen i Sverige

Det börjar med en veckas utbildning i Visby hos ICLD för deltagarna. Därefter träffas alla deltagare och mentorer i en workshop i Stockholm. Därefter följder adepten med sin mentor till kommunen, landstinget eller regionen och deltar i det som händer i uppdraget och gör även
studiebesök verksamheten under två och en halv dag.

Tillfälle tre och fyra ytterligare workshop

 • Tillfälle tre är en regional workshop.
 • Tillfälle fyra är en avslutande workshop för hela gruppen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot