Publicerad: 6 april 2018

Internationellt ledarprogram för toppolitiker som är kvinnor

Det internationella perspektivet vad gäller demokrati, välfärd och politiskt ledarskap finns i ett samarbete med ICLD. Svenska toppolitiker medverkar som mentorer i ett ledarprogram för kvinnor.

Deltagare och mentor i det internationella ledarprogrammet 2016-2017
Deltagare och mentorer i internationellt ledarprogram 2017-2018

Deltagare i ledarprogram 2017-2018

Syftet är att erbjuda toppolitiker som är kvinnor utveckling genom att vara mentorer internationellt. Samt att SKL vill bidra till att stärka demokratin, välfärden och ledarskapet, både för deltagare och för mentorer. Programmet bidrar även till att öka jämställdheten.

Mentorer 2018

Mentorskapet är exklusivt för ledande politiker som har deltagit i SKL:s ledarprogram eller nätverk och har reflekterat över sitt ledarskap. Fokus på deltagarnas besök hos sin mentor i en kommun, region eller i ett landsting handlar om att öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap samt att utbyta erfarenheter.

 • Agneta Blom, kommunfullmäktiges ordförande, Örebro stad
 • Amelie Tarschys Ingre, kommunalråd, Lidingö stad
 • Amanda Agestav, kommunstyrelsens 1:e v ordförande, Västerås
 • Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande, Mora kommun
 • Ann-Katrin Järåsen, kommunstyrelsens ordförande, Torsby kommun
 • Ann-Sofie Soleby-Eriksson, oppositionsråd, Trosa kommun
 • Carina Bengtsson, kommunstyrelsens vice ordförande, Ljungby kommun
 • Jessica Rydell, vice ordförande i landstingsstyrelsen, Landstinget i Kalmar Län
 • Kerstin Persson, kommunstyrelsens ordförande, Klippans kommun
 • Marie Oudin, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Kristinehamns kommun
 • Marlene Haara, ordförande i brott och hälsorådet, Haparanda stad
 • Susanne Nordling, landstingsråd, Stockholms läns landsting

Kort om innehåll och upplägg

Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics 2017-2018 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare om programmet (engelska)

Programmet pågår i 18 månader. Deltagarna är toppolitiker som är kvinnor i ICLD:s 21 samarbetsländer från Afrika, Asien och Östeuropa. I programmet ingår att varje deltagare ska arbeta med strategiska och viktiga frågor för att uppnå förändring i sitt uppdrag eller ledarskap.

Programmet syftar även till att lyfta och synliggöra de svårigheter som kvinnor i politiken kan möta. Detta görs genom utbyte av erfarenheter med andra kvinnor i samma position och genom att stärka både enskilda individer som processer av nätverkande bland kvinnor på lokal, regional och global nivå.

Programmet börjar med en regional workshop

Programmet börjar med en regional workshop i Afrika eller i Östeuropa. Fokus är att lära känna varandra och att deltagarna ska identifierar en personlig utmaning, en strategic issue. Den följer deltagarna genom hela programmet och är en återkommande fråga som de arbetar med under alla fyra gemensamma träffar. De samtalar om uppnådda mål, utmaningar och nya strategier att prova på hemmaplan. Arbetet dokumenteras av deltagarna och skickas månadsvis till ICLD.

Vid det andra tillfället träffas hela gruppen i Sverige

Det börjar med en veckas utbildning i Visby hos ICLD för deltagarna. Därefter träffas alla deltagare och mentorer i en workshop i Stockholm. Därefter följer adepten med sin mentor till kommunen, landstinget eller regionen. De deltar i det som händer i uppdraget och gör även studiebesök i verksamheten under två och en halv dag.

Tillfälle tre och fyra ytterligare workshop

 • Tillfälle tre är en regional workshop.
 • Tillfälle fyra är en avslutande workshop för hela gruppen.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot