Publicerad: 14 februari 2019

Mentorprogram för toppolitiker

Om du är ny på ditt uppdrag som kommunstyrelseordförande eller regionstyrelseordförande kan en mentor vara ett stöd för dig under ditt första år. Även du som har haft ditt uppdrag ett tag är också välkommen. SKL matchar dig med en mentor efter dina behov.

Att ha en egen mentor under ett år har visat sig vara ett bra stöd och bollplank. Mentorerna är erfarna politiker som vet vad ditt uppdrag innebär. De har haft sitt uppdrag minst en mandatperiod och de flesta har medverkat i SKL:s aktiviteter och utveckla sitt uppdrag som politiska ledare. De blir ett viktigt stöd och bollplank för dig som toppolitiker.

SKL matchar dig med en mentor efter dina behov och som vi tror passar dig. Lena Lindgren medverkar på det första mötet för att ge stöd och formulerar en överenskommelse som bägge skriver under. Där tydliggör vi bland annat vad du vill uppnå, bli bättre på och lyckas med under året. En avstämning kommer att ske i slutet av året.

Anmälan

Kontakta Lena Lindgren för att boka in ett telefonmöte. Mentorprogrammet pågår kontinuerligt och det tillkommer hela tiden nya toppolitiker som vill ha en mentor.

Mentorer

Mentorerna är erfarna politiker som vet vad ditt uppdrag innebär. De har haft sitt uppdrag minst en mandatperiod och de flesta har medverkat i SKL:s aktiviteter för utveckling av det politiska ledarskapet. De blir ett viktigt stöd och bollplank för dig som toppolitiker.

Kostnad

8 000 kr exklusive moms.

Berättelser om att ha en egen mentor och att vara mentor

I filmen berättar Maria Stenberg Regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten, och Ola Möller kommunalråd i opposition i Helsingborgs stad, om varför de valde att ha en mentor under ett år.

Lars Stjernkvist Kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun berättar i ett samtal med Ola om hur det var att vara hans mentor och vad det har gett honom. De berättar hur det praktiskt har gått till, vad de pratat om, hur ofta de har träffats och vad det har gett i vardagen. Intervjuerna är inspelade i Almedalen juli 2018.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot