Publicerad: 19 september 2018

Nätverk för toppolitiker

En mötesplats och arena för toppolitiker. Nätverket träffas två gånger per år under 2 dagar. Det ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, coacha varandra, få stöd, reflektera och delta i inspirerande föreläsningar.

Deltagare i nätverk för toppolitiker 2016-2017.

Deltagare i nätverk för toppolitiker 2016-2017.

Utmaningen med detta nätverk är att förstå att det här behöver jag!

Ett citat hämtat från SKL:s parlamentariskt tillsatta referensgrupp med toppolitiker, som utifrån egna erfarenheter har föreslagit ett nätverk under hela mandatperioden. De menar att en långsiktig investering i förtroende och tillit förstärker utvecklingen för de som medverkar i nätverket.

Aktuella datum

2019: 10 – 11 oktober

2020: 6 – 7 februari och 27 -28 augusti

2021 och 2022 bestämmer vi tillsammans.

Nätverket träffas två gånger per år under 2 dagar i fyra år. Vid första tillfället bestämmer vi nätverkets teman och innehåll.

Kostnad

12 000 kr per år exklusive moms, logi, mat och resor tillkommer. Det genomförs på kursgård i Stockholms området. Vi börjar 10.00 dag ett och slutar med lunch 13.00 dag två.

Nätverksledare

Lena Lindgren, Demokrati och styrning, projektledare med ansvar att stärka det politiska ledarskapet. Kontakta Lena om du vill ha referenser.

Processinriktat arbetssätt

SKL arbetar processinriktat vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i fyra steg:

  1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.
  2. Inspiration och kunskap av medverkande och med programmet som stöd omsätta vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.
  3. Politisk vilja till konkret och praktisk handling.
  4. Vi skapar även ny kunskap tillsammans.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot