Publicerad: 29 oktober 2018

Nätverk för toppolitiker

En mötesplats och arena för toppolitiker under hela mandatperioden. Nätverket träffas två gånger per år under två dagar. Det ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, coacha varandra, få stöd, reflektera och delta i inspirerande föreläsningar.

Utmaningen med detta nätverk är att förstå att det här behöver jag!

Ett citat hämtat från SKL:s parlamentariskt tillsatta referensgrupp med toppolitiker, som utifrån egna erfarenheter har föreslagit ett nätverk under hela mandatperioden. De menar att en långsiktig investering i förtroende och tillit förstärker utvecklingen för de som medverkar i nätverket.

Anmälan

Nätverk för toppolitiker mandatperioden 2018-2022 (nytt fönster)

Sista anmälningsdag 23 augusti 2019. 

Datum, tid, plats

Nätverket träffas två gånger per år under 2 dagar i fyra år. Under 2019 träffas nätverket endast vid ett tillfälle. Vid första tillfället bestämmer vi nätverkets teman och innehåll.

 • 2019: 26 – 27 september
 • 2020: 6 – 7 februari och 27 -28 augusti
 • För år 2021 och 2022 bestämmer vi datum tillsammans.

Vi börjar 10.00 dag ett och slutar med lunch 13.00 dag två. Träffarna genomförs på Långholmens konferens, Alstaviksvägen 19, centralt i Stockholm.

Kostnad

 • Kostanden för 2019 är 5 000 kr exklusive moms.
 • Kostnaden för år 2020-20222 är 12 000 kr per år exklusive moms.

Kostnad för logi och mat tillkommer med 3 000 kronor exklusive moms per tillfälle.

Nätverksledare

Lena Lindgren, sektionen demokrati och styrning, är projektledare med ansvar att stärka det politiska ledarskapet. Kontakta Lena om du önskar referenser.

Processinriktat arbetssätt

SKL arbetar processinriktat vilket innebär att vi utgår ifrån din vardag och ditt uppdrag. Genom att utbyta erfarenheter och vara varandras bollplank skapar vi en plattform att bygga vidare på. Processen kan beskrivas i fyra steg:

 1. Vi bygger en plattform av erfarenheter i gruppen.
 2. Inspiration och kunskap av medverkande och med programmet som stöd omsätta vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling.
 3. Politisk vilja till konkret och praktisk handling.
 4. Vi skapar även ny kunskap tillsammans.

Att delta i ett nätverk

Mari Jonsson kommunalråd i Borlänge kommun och Anna Ingers kommunalråd i opposition i Helsingborgs stad berättar om varför de har varit med i ett nätverk, vad de gjorde på träffarna, vad det har gett, vad de uppskattar mest och vilka erfarneheter de tagit med sig i sitt förtroendeuppdrag. Intervjuerna är inspelade i Almedalen i juli 2018.

Informationsansvarig

 • Lena Lindgren
  ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot