Publicerad: 31 januari 2017

Nätverk för toppolitiker

Ett nätverk är för dig som vill fortsätta att utvecklas i uppdraget att leda och styra en kommun, ett landsting eller en region samt som politisk ledare under två år. Det ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och delta i inspirerande föreläsningar tillsammans med andra ledande politiker.

Deltagare i nätverk för toppolitiker 2016-2017.

Deltagare i nätverk för toppolitiker 2016-2017.

Två nätverk pågår under 2017. Det ena är en grupp som har träffats sedan 2015. Det andra är ett ledarprogram som har fortsatt som nätverk sedan 2016.

Nätverken träffas två gånger per år under två års tid. Målet är att ge stöd i uppdraget för att skapa genomslag och resultat av politiken.

Innehåll

  • Inspiratör och föreläsare
  • Erfarenhetsutbyte, möjlighet att reflektera och coacha varandra
  • Viktigt med perspektiv utifrånån, både från kollegor och inspiratörer
  • Nätverksbyggande

Teman exempel

  • Omvärldsförändring och demokratins framtid
  • Konflikthantering
  • Ledarskap
  • Styra och leda
  • Kommunikation

Susanne Nordling berättar om sitt deltagande i nätverket

Susanne Nordling är landstingsråd i Stockholms läns landsting. Här berättar hon om sitt tidigare uppdrag i opposition på heltid i Solna. Hon berättar att hon lärde sig mycket om hur man arbetar i koalition av erfarenheterna i gruppen, om hur man bygger kunskap i alla partier och förankrar beslut. Programmet har gett henne en trygghet och stöd som toppolitiker samt utvecklat henne som ledare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot