Publicerad: 10 april 2018

Nätverk för toppolitiker

Ett nätverk är för dig som vill fortsätta att utvecklas i uppdraget att leda och styra en kommun, ett landsting eller en region samt som politisk ledare. Det ger dig möjligheten att utbyta erfarenheter, få stöd och delta i inspirerande föreläsningar tillsammans med andra ledande politiker.

Deltagare i nätverk för toppolitiker 2016-2017.

Deltagare i nätverk för toppolitiker 2016-2017.

Innehåll

Nätverken träffas två gånger per år under två års tid. Målet är att ge stöd i uppdraget för att skapa genomslag och resultat av politiken.

  • Inspiratör och föreläsare
  • Erfarenhetsutbyte, möjlighet att reflektera och coacha varandra
  • Viktigt med perspektiv utifrånån, både från kollegor och inspiratörer
  • Nätverksbyggande

Teman

  • Omvärldsförändring och demokratins framtid
  • Konflikthantering
  • Ledarskap
  • Styra och leda
  • Kommunikation

Under 2018 pågår ett nätverk för toppolitiker.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot