Publicerad: 13 juni 2019

Mentor, mentorprogram för toppolitiker

SKL kan hjälpa dig som ledande politiker med en mentor under ett år. Erfarna ledande förtroendevalda är mentorer som vet vad uppdraget innebär och kan bli ett bra bollplank för dig. Programmet bygger på att ni träffas cirka en gång per månad.

Mentorer

Mentorerna är erfarna politiker som har haft sitt uppdrag minst en mandatperiod och de flesta har medverkat i SKL:s aktiviteter och utvecklat sitt uppdrag som politiska ledare. De blir ett viktigt stöd och bollplank för dig som toppolitiker.

Mentorprogrammet

Målgruppen är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande eller oppositionsråd. 

SKL matchar dig med en mentor efter dina behov och som vi tror passar dig. Vi börjar med ett telefonmöte för att ta reda på just din behov. Därefter medverkar Lena Lindgren på det första mötet med din mentor, för att ge stöd och formulera en överenskommelse. Den innehåller bland annat vad ni ska arbeta med under året. Där tydliggörs också vad du vill uppnå, bli bättre på och lyckas med under året. Vi bestämmer också när ni ska ha möten. En avstämning kommer att ske i slutet av året under pågående program.

Anmälan

Kontakta Lena Lindgren för att boka in ett telefonmöte. Mentorprogrammet pågår kontinuerligt och det tillkommer hela tiden nya toppolitiker som vill ha en mentor.

Kostnad

8 000 kr exklusive moms.

Berättelser om att ha en egen mentor och att vara mentor

I filmen berättar Maria Stenberg Regionstyrelsens ordförande i Region Norrbotten, och Ola Möller kommunalråd i opposition i Helsingborgs stad, om varför de valde att ha en mentor under ett år.

Lars Stjernkvist Kommunstyrelsens ordförande i Norrköpings kommun berättar i ett samtal med Ola om hur det var att vara hans mentor och vad det har gett honom. De berättar hur det praktiskt har gått till, vad de pratat om, hur ofta de har träffats och vad det har gett i vardagen. Intervjuerna är inspelade i Almedalen juli 2018.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot