Publicerad: 2 september 2019

Nätverk för toppolitiker

En mötesplats för ledande förtroendevalda för att arbeta med aktuella teman i ditt uppdrag att styra och leda en kommun eller en regionen, samt för att stärka demokratin. Ni träffas två gånger per år under hela mandatperioden för erfarenhetsutbyte och inspiration.

Utmaningen med detta nätverk är att förstå att det här behöver jag!

Ett citat hämtat från SKL:s parlamentariskt tillsatta referensgrupp med toppolitiker, som utifrån egna erfarenheter har föreslagit ett nätverk under hela mandatperioden. De menar att en långsiktig investering i förtroende och tillit förstärker utvecklingen för de som medverkar i nätverket.

Anmälan

Anmäl dig till nätverk för toppolitiker 2020-2022 (nytt fönster)

Sista dag för anmälan 13 december 2019.

Nätverk 2020-2022 - datum, tid, plats

Nätverket träffas två gånger per år under 2 dagar i fyra år. Vid första tillfället bestämmer vi teman och innehåll för nätverksträffarna.

  • 6 – 7 februari och 27 -28 augusti 2020
  • För år 2021 och 2022 bestämmer vi datum tillsammans.

Vi börjar 10.00 dag ett och slutar med lunch 13.00 dag två. Träffarna genomförs på Långholmens konferens, Alstaviksvägen 19, centralt i Stockholm.

Kostnad

12 000 kr per år exklusive moms. Kostnader för logi och mat tillkommer med cirka 3 000 kronor exklusive moms per tillfälle.

Nätverksledare

Lena Lindgren är processledare och ansvarig. Arbetssättet i nätverket är processinriktat med mycket erfarenhetsutbyte, inspirerande föreläsningar, reflektioner och slutsatser som genererar ny erfarenhetskunskap.

Politiker berättar om att delta i ett nätverk

I filmen berättar Mari Jonsson kommunalråd i Borlänge kommun och Anna Ingers kommunalråd i opposition i Helsingborgs stad om varför de har varit med i ett nätverk, vad de gjorde på träffarna, vad det har gett, vad de uppskattar mest och vilka erfarenheter de tagit med sig i sitt förtroendeuppdrag. Intervjuerna är inspelade i Almedalen i juli 2018.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot