Publicerad: 28 juni 2017

Samarbete och arbetsfördelning mellan politiker och chefer

Det behövs en arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän. Uppgifter och ansvar bör fördelas, trots att ansvaret enligt kommunallagen ligger på den politiska ledningen. Ett bra samarbete ökar möjligheten för politiska beslut att få genomslag och ge resultat för
medborgarna.

Processledare i din kommun

- för bättre samarbete och tydligare arbetsfördelning

 • SKL kan vara processledare för kommunledningar som under 1 eller 2 dagar vill arbeta med arbetsfördelning och samarbete mellan ledande politiker och chefer. Din anmälan gör du genom att kontakta Lena Lindgren.
 • Innehåll och syftet är att öka genomslag och resultat av politiken tillsammans genom att bygga vidare på visionen, målen och utmaningar. För att utifrån det tydliggöra uppdragen och förbättra samarbetet i ledningen.

E-bok som ett stödmaterial 

Den här boken kan hämtas med iBooks på din Mac eller iOS-enhet. E-boken innehåller ett stödmaterial och omfattar förslag till att göra en arbetsfördelning och stärka samarbetet som bygger på samtal med toppolitiker och toppchefer. I boken finner du även filmer med
ordföranden och direktörer.

E-bok: Att göra en arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän

Interaktiv PDF med videolänkar för övriga tablets

Att göra en arbetsfördelning mellan politiker och tjänstemän (videoPDF, nytt fönster)

Förslag på gemensamma spelregler mellan styrelsens ordförande och direktören

En tydlig delegationsordning är viktig men ofta inte tillräcklig. För att styra och leda tillsammans behövs kontinuerliga möten – både formella och informella.

Det behövs också ett samarbete eftersom alla uppgifter inte kan fördelas i generella regler. Det kan handla om att förtydliga vem som gör vad i en konkret fråga eller om vem som
ska kommunicera i olika frågor.

Förslag på vad som kan ingå:

 • Beskriv det gemensamma ansvaret i en inledning. Berätta om visionen och vilka mål ni vill uppnå. Lista de viktigaste för att tydliggöra.  Konkreta uppdrag specificeras årligen i  budgeten och följs upp. För att skapa genomslag och resultat av politiken leder vi vår kommun, landsting, region tillsammans.
 • En rubrik med Styrelseordförandes uppdrag och ansvar ; Beskriv vad som ingår.
 • En rubrik med Direktörens uppdrag och ansvar ; Beskriv vad som ingår och vilka som är direktörens uppdrag och ansvar.
 • Under nästa rubrik Kontakter; Skriv hur kontaktvägarna ska se ut och vem som har huvudansvaret för kontakterna - internt, till media och partierna.
 • Vårt samarbete; formulera här vad samarbetet ska kännetecknas av, när ni ska, hur ni ska samarbeta och ha möten tillsammans.
 • Under rubriken Beslutsprocessen i kommunen/landstinget/regionen; Hur ser er beslutsprocess ut, när träffas ni, hur ofta, vilka är med, vilka ärenden hanteras, är det formellt med mera.
 • Rubriken Tillgängligheten för varandra och vårt förhållningssätt kan innehålla följande:
  • Transparens: vi informerar varandra om sådant som kan förväntas vara relevant för den andre.
  • Lyssnande: vi anstränger oss för att förstå hur den andre ser på viktiga frågor.
  • Tydlighet: vi säger hur vi tycker och tänker.
  • Tillförlitlighet: vi håller vad vi har kommit överens om, annars berättar vi det.
   Positiv återkoppling: vi visar uppskattning för varandras kvaliteter och prestationer.
 • Sista punkten kan vara Utvecklingssamtal ; Till exempel att ni genomför utvecklingssamtal en gång per år och att det genomförs av kommunstyrelsens ordförande. Då genomförs även en utvärdering och uppdatering av dessa spelregler.

Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

Under flera år har SKL drivit ett arbete för att förtydliga uppdragen och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och tjänstemän. Ett arbete som involverat av både styrelseordföranden som direktörer från kommuner, regioner och landsting. Arbetet har dokumenterats i rapporten Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän.

Uppdrag och samspel mellan ledande politiker och tjänstemän

Kurser och konferenser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot