Publicerad: 3 juli 2018

Samarbete och arbetsfördelning mellan politiker och chefer

För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken behövs ett samarbete mellan toppolitiker och toppchefer. Att styra och leda tillsammans kräver ett samspel och en strategi.  Ta del av forskning och stöd för att förbättra samarbetet.

Instruktion för direktören

Den nya kommunlagen, som träder i kraft den 1 januari 2018, ställer krav på att styrelsen i en instruktion ska fastställa hur direktören ska leda förvaltningen och fastställa övriga uppgifter.

En ny kommunallag

Skapandet av en professionell samspelsrelation - ordförande och direktör

En ny forskningsrapport har publicerats oktober 2017 och bygger på intervjuer i kommuner och regioner. Rapporten innehåller ny kunskap och nya verktyg om vad som behövs för att förbättra samarbetet och för att förtydliga uppdragen mellan kommun-, region- och  landstingsstyrelsens ord­förande och kommun-, region- och landstingsdirektören. Studien har genomförts av KEFU, Lunds universitet.

Skapandet av en professionell samspelsrelation mellan ordförande och direktör

Processledare i din kommun

SKL kan vara processledare för kommunledningar som under 1 eller 2 dagar vill arbeta med arbetsfördelning och samarbete mellan ledande politiker och chefer. Utgångspunkten är er vision, mål och utmaningar med syfte att styra och leda bättre tillsammans.

Förslag på gemensamma spelregler

För att uppnå det gemensamma uppdraget och öka genomslag och resultat av politiken är det bra att komma överens om vilka mål som är viktigast att fokusera på, hur ni ska styra och leda tillsammans, hur arbetsfördelning ska vara mellan er och hur ni ska samspela.

Förslag på vad som kan ingå i gemensamma spelregler (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot