Publicerad: 8 oktober 2018

Processledare i kommunen för styra och leda bättre tillsammans

SKL erbjuder att under en eller två dagar processleda kommunledningar som vill arbeta med att tydliggöra uppdrag, roller och utveckla samarbetet mellan ledande politiker och chefer.

Syftet är att tillsammans öka genomslag och resultat av politiken genom att bygga vidare på kommunens vision, mål och utmaningar.

Kontakta Lena för vidare information.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot