Publicerad: 8 februari 2017
Prenumerera på Politisk styrning

Toppolitiker som är kvinnor

Ett målinriktat arbete med att stärka och utveckla kvinnor som är toppolitiker har gett resultat. 38 % kvinnor är kommunstyrelsens ordförande och 40 % kvinnor är ordförande i landstingsstyrelsen eller i regionstyrelsen.

Två kvinnor.

En exklusiv dag för toppolitiker som är kvinnor

Lena Micko bjuder in till en inspirationsdag den 31 maj för toppolitiker som är kvinnor. Vi bjuder på samtal, berättelser och erfarenhetsutbyte.

Gör din anmälan senast 12 april

Anmälan exklusiv dag med Lena Micko (nytt fönster)

Adress: Konferens Saturnus Hornsgatan 15 (mittemot SKL huset).

Kostnad: 900 kr

En tydlig inriktning från kongressen

SKL:s kongress har beslutat att 2016-2019 ska SKL särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner. Det gör vi främst genom fyra områden:

 1. Stödja de toppolitiker som har uppdraget idag. Genom att stärka det politiska ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget; att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region och att stärka demokratin bland annat i ledarprogram, nätverk och mentorprogram. Tillsammans med män.
 2. En årlig exklusiv dag för kvinnor där vi fokuserar, delar erfarenheter och drar slutsatser.
 3. Bevakar statistiken.
 4. Toppolitiker är mentorer i ett Internationellt ledarprogram.

Om makt och ledarskap

En personlig sammanfattning av erfarenhetsutbyten, råd och slutsatser som gjordes om ledarskap och makt med 40 toppolitiker. Här finns flera goda råd om hur kvinnor nått makten, hanterat hinder, vad som kännetecknar deras ledarskap samt att stödja sig själv och andra.

Nedan sammanfattning är från den 8 juni 2016, då den första Exklusiva dagen för toppolitiker som är kvinnor genomfördes. En dag som SKL kommer att bjuda in till en gång per år.

Erfarenheter från kvinnor om att vara toppolitiker (PDF, nytt fönster)

Statistik – förtroendevalda och kvinnor

 • 38 % av KSO (109)
 • 40 % av LSO och RSO (8 av 20)
 • De fem största städerna leds av kvinnor - Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping
 • 37 % av samtliga ordförandeposter i kommunerna (inräknat nämnder)
 • 50 % av samtliga ordförandeposter i landstingen (inräknat nämnder)
 • 42 % av de heltidsarvoderade förtroendevalda
 • 45 % av de deltidsarvoderade
 • 43 % av samtliga förtroendevalda i kommunerna
 • 48 % i landstingen

En utveckling att vara mentor internationellt

Att vara mentor ser vi som en utveckling i uppdraget som toppolitiker. Mentorskapet är exklusivt för ledande politiker som har deltagit i SKL:s ledarprogram eller nätverk och har reflekterat över sitt ledarskap.

Syftet för SKL:s medverkan är att vi vill bidra till att stärka demokratin och ledarskapet, både för deltagare och för mentorer. Programmet bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner och vi får många förebilder. Två centrala pusselbitar för att öka antalet kvinnor på ledande positioner.

I oktober 2016 startarde det 4:e programmet av sex, som SIDA finansierar och ICLD är ansvarig för. Deltagarna är toppolitiker från 21 olika länder. SKL bidrar även med kompetens om ledarskap och demokrati.

Internationella ledarprogrammet för toppolitiker som är kvinnor

SKL arbete sedan 2007 för att öka kvinnor på toppen

 • Lyft förebilder och gjort kvinnorna synliga som toppolitiker.
 • 2007-2010 hade vi ett nätverk för kvinnor, där toppolitiker över partigränserna deltog. Vi delade erfarenheter och stärkte uppdraget som toppolitiker, se nedan film.
 • Genomfört många ledarprogram och mentorprogram både för kvinnor och män.
 • Medverkat som mentorer i det Internationella ledarprogrammet för toppolitiker och kvinnor sedan 2013.
 • Publicerat en tidning Toppolitiker där vi lyft det specifika med att vara kvinna och toppolitiker. 2010 skickades den till alla kommuner, landsting och regioner inför nomineringsarbetet.

Läs vidare i tidningen Toppolitiker

Om nätverk för toppolitiker och kvinnor 

Filmen är inspelad i Almedalen 2014. Personerna agerar utifrån sitt förtroendeuppdrag vid det tillfället.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot