Publicerad: 4 juni 2018

SKL stödjer toppolitiker som är kvinnor

37 % av kommunstyrelseordföranden är kvinnor. De fem största städerna i Sverige styrs idag av kvinnor - Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.

Två kvinnor.

Makt och inflytande behöver vara jämställt

På 10 år har antalet kvinnor som är kommunstyrelseordförande ökat med 10 %. Ett målinriktat arbete med att stärka och utveckla kvinnor som är toppolitiker har gett resultat, SKL har gett stöd, lyft förebilder och ökat fokus på frågan. Partierna har också bidragit.

Statistik – förtroendevalda och kvinnor

 • 37 % av KSO
 • 38 % av LSO och RSO
 • De fem största städerna i Sverige leds av kvinnor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping
 • 37 % av samtliga ordförandeposter i kommunerna (inräknat nämnder)
 • 50 % av samtliga ordförandeposter i landstingen (inräknat nämnder)
 • 42 % av de heltidsarvoderade förtroendevalda
 • 45 % av de deltidsarvoderade
 • 43 % av samtliga förtroendevalda i kommunerna
 • 48 % i landstingen

En årlig exklusiv dag för kvinnor - erfarenheter

SKL:s ordförande Lena Micko har under två år bjudit in till en årlig exklusiv dag för kvinnor som är toppolitiker. Syftet är att skapa en arena för att samlas och prata om ledarskap och makt. Ny kunskap skapas vid varje tillfälle, om det speciella att vara toppolitiker och kvinna. Erfarenheter och kunskaper dokumenteras (se nedan länkar). Kunskapen används för det fortsatta arbetet med att stödja kvinnorna i uppdraget som toppolitiken. Den visar att det finns skillnader i synen på ledarskap och makt.

Det speciella i att vara toppolitiker och kvinna – erfarenheter 2017 (PDF, nytt fönster)

Erfarenheter från kvinnor om att vara toppolitiker 2016 (PDF, nytt fönster)

Att vara mentor i ett internationellt ledarprogram för toppolitiker och kvinnor

Genom ett internationellt ledarprogram får toppolitiker möjlighet att stärka sitt eget ledarskap i rollen som mentorer till toppolitiker som är kvinnor i andra länder. Ett erbjudande som är exklusivt för ledande politiker som har deltagit i SKL:s ledarprogram eller nätverk och har reflekterat över sitt ledarskap.

SKL vill bidra till att stärka demokratin samt att öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap både för deltagare och mentorer. Programmet bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner och vi får många förebilder, centralt för att öka antalet kvinnor på ledande positioner.

I april 2017 startade det femte programmet av sex. Deltagarna är toppolitiker från 21 olika länder.

 • SIDA finansierar och ICLD är ansvarig för programmet.
 • Deltagarna är toppolitiker från 21 olika länder.
 • SKL bidrar med mentorer, kompetens om att styra och leda, demokrati, uppdraget som toppolitiker, politiskt ledarskap och att leda toppolitikers utveckling.

Internationellt ledarprogram för toppolitiker och kvinnor

En tydlig inriktning från kongressen

SKL:s kongress har beslutat att 2016-2019 ska SKL särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner. Det sker främst genom aktiviteter inom fyra områden:

 1. Stödja toppolitiker i sitt uppdrag – i ledarprogram, nätverk och mentorprogram. Fokus ligger på tre områden: styra och leda, demokrati och ett hållbart ledarskap.
  Programmet är gemensamt för alla, oavsett kön.
 2. En årlig exklusiv dag för kvinnor som är toppolitiker - ny erfarenhet och kunskap skapas.
 3. Toppolitiker är mentorer i ett internationellt ledarprogram - för att öka jämställdheten, välfärden, demokratin samt för egen utveckling i ledarskapet
 4. Bevakar statistiken.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot