Publicerad: 20 juni 2017

SKL stödjer toppolitiker som är kvinnor

37 % av kommunstyrelseordföranden är kvinnor. De fem största städerna i Sverige styrs idag av kvinnor - Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping.

Två kvinnor.

Makt och inflytande behöver vara jämställt

På 10 år har antalet kvinnor som är kommunstyrelseordförande ökat med 10 %. Ett målinriktat arbete med att stärka och utveckla kvinnor som är toppolitiker har gett resultat, SKL har gett stöd, lyft förebilder och ökat fokus på frågan. Partierna har också bidragit.

En tydlig inriktning från kongressen

SKL:s kongress har beslutat att 2016-2019 ska SKL särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner. Det sker främst genom aktiviteter inom fyra områden:

 1. Stödja de toppolitiker som har uppdraget idag.
  Genom att stärka det politiska ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget; att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region eller ett landsting och att stärka demokratin bland annat genom ledarprogram, nätverk och mentorprogram.
 2. En årlig exklusiv dag för kvinnor som är toppolitiker.
 3. Toppolitiker är mentorer i ett internationellt ledarprogram för toppolitiker som är kvinnor
 4. Bevakar statistiken.

Statistik – förtroendevalda och kvinnor

 • 37 % av KSO
 • 38 % av LSO och RSO
 • De fem största städerna i Sverige leds av kvinnor: Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Linköping
 • 37 % av samtliga ordförandeposter i kommunerna (inräknat nämnder)
 • 50 % av samtliga ordförandeposter i landstingen (inräknat nämnder)
 • 42 % av de heltidsarvoderade förtroendevalda
 • 45 % av de deltidsarvoderade
 • 43 % av samtliga förtroendevalda i kommunerna
 • 48 % i landstingen

Att vara toppolitiker och kvinna – ny kunskap

Den 31maj 2017 träffades toppolitiker till en årlig exklusive dag för att arbeta med uppdraget som toppolitiker, ledarskapet och makt. Målet med dagen var att stärka ledarskapet och stödja varandra i uppdraget genom att bjuda på erfarenheter, samtal, berättelser och inspiration. Lena Micko inledde dagen och vi delade erfarenheter. Anna Serner VD på Filminstitutet berättade om sitt ledarskap och hur det kom till uttryck. En dag med mycket engagemang.

Det speciella i att vara toppolitiker och kvinna – erfarenheter 2017 (PDF, nytt fönster)

En sammanfattning från exklusive dag 8 juni 2016

Här finns råd om hur kvinnor nått makten, hanterat hinder, vad som kännetecknar deras ledarskap samt hur de stödjer sig själva och varandra.

Erfarenheter från kvinnor om att vara toppolitiker (PDF, nytt fönster)

Mentor i ett internationellt ledarprogram för toppolitiker och kvinnor

Ett erbjudande som är exklusivt för ledande politiker som har deltagit i SKL:s ledarprogram eller nätverk och har reflekterat över sitt ledarskap.

SKL vill bidra till att stärka demokratin samt att öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap både för deltagare och mentorer. Programmet bidrar även till att öka jämställdheten eftersom det ger stöd till kvinnor i ledande positioner och vi får många förebilder. Vilket är två centrala pusselbitar för att öka antalet kvinnor på ledande positioner.

I april 2017 startade det femte programmet av sex. SIDA finansierar och ICLD är ansvarig
för programmet. Deltagarna är toppolitiker från 21 olika länder. SKL bidrar även med kompetens om ledarskap och demokrati.

Internationellt ledarprogram för toppolitiker och kvinnor

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot