Publicerad: 13 juni 2019

Internationellt ledarprogram för toppolitiker som är kvinnor

Det internationella ledarprogrammet pågår i 18 månader. Deltagarna är toppolitiker i ICLD:s 21 samarbetsländer från Afrika, Asien och Östeuropa. Sverige bidrar bland annat med mentorer som är ledande politiker från olika kommuner och regioner.

Deltagare och mentor i det internationella ledarprogrammet 2016-2017

Stockholm SKL 2017

Deltagarna arbetar med strategiska och viktiga frågor för att uppnå en förändring

Programmet pågår i 18 månader. Deltagarna är toppolitiker, som är kvinnor, i ICLD:s 21 samarbetsländer från Afrika, Asien och Östeuropa. I programmet ingår att varje deltagare ska arbeta med strategiska och viktiga frågor för att uppnå förändring i sitt uppdrag eller ledarskap. Programmet syftar även till att lyfta och synliggöra de svårigheter som kvinnor i politiken kan möta. Det görs bland annat genom:

  • utbyte av erfarenheter med andra kvinnor i samma position,
  • och genom att stärka både enskilda individer som processer av nätverkande bland kvinnor på lokal, regional och global nivå.

Kort om programmets innehåll och upplägg

Local Political Leaders – Capacitating Women in Politics 2017-2018 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare om ICLD:s program (engelska)

Programmet börjar med en regional workshop

Programmet börjar med en regional workshop i Afrika eller i Östeuropa med fokus på att lära känna varandra.

Deltagarna ska dessutom identifiera en personlig utmaning – en strategic issue. Den identifierade utmaningen följer deltagarna genom hela programmet och är en återkommande fråga som de arbetar med under de fyra gemensamma träffarna.

De samtalar om uppnådda mål, utmaningar och nya strategier för att kunna pröva på hemmaplan. Arbetet dokumenteras av deltagarna och redovisas månadsvis till ICLD.

Vid det andra tillfället träffas hela gruppen i Sverige

ICLD håller först en veckas utbildning i Visby för deltagarna. Därefter träffas alla adepter och mentorer för att ha en gemensam workshop i Stockholm. Här ingår det också att adepten följer med sin mentor till respektive kommun eller regionunder två och en halv dag. De får vara med och delta i det dagliga som händer i mentorns uppdrag och gör även studiebesök i verksamheten.

Workshop vid tillfälle tre och fyra

  • Tillfälle tre är en regional workshop.
  • Tillfälle fyra är en avslutande workshop för hela gruppen.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot