Publicerad: 17 oktober 2018

Regionbildning

SKL stödjer aktivt medlemmarnas arbete med att förbättra förutsättningarna att samverka och utveckla sitt arbete i landsting och regioner. 14 av 21 län har idag bildat region. Ytterligare regionbildning pågår i de återstående sju länen med ambitionen att bilda region 2019.

Människor som promenerar.

Det handlar bland annat om:

  • Att stödja pågående regionbildning i sju län.
  • Följa Indelningskommitténs fortsatta arbete med den statliga regionala indelningen och länsstyrelsernas roll utifrån det kommunala och regionala perspektivet.
  • Arbeta för ökade generella möjligheter till avtalssamverkan.

2019 kommer vi i Sverige, om allt sker som planerat, gå till val i 21 regioner.
21 regioner som har samma uppdrag, främst hälso- och sjukvård men också kollektivtrafik, kultur, regional tillväxt och planering av infrastruktur.

Regionbildning pågår fram till och med 2019

En regions uppgifter och ansvar

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot