Publicerad: 25 november 2016
Prenumerera på Politisk styrning

Regionfrågan

Regionfrågan handlar om regional indelning och ansvarsfördelning. För att klara ett utökat regionalt utvecklingsuppdrag kommer regeringen att föreslå en ny indelning i färre län och landsting senast i augusti 2017.

Människor som promenerar.

SKL stödjer processen med en regionreform

SKL verkar för bildandet av slagkraftiga regioner och för en gemensam regional indelning för regioner och statliga myndigheter. Under arbetet med att ta fram förslag på en ny läns- och landstingsindelning i Sverige har SKL en stödjande roll  - både i förhållande till medlemmarnas och Indelningskommitténs intressen.

Broschyr: Ny regional indelning (PDF, nytt fönster)

Större och färre regioner - SKL:s inriktningsmål 2016-2019 

Indelningskommittén utreder ny länsindelning

2015 tillsatte regeringen Indelningskommittén med uppdrag att ge förslag till större och färre regioner och ny statlig regional indelning senast 2017. I juni 2016 föreslog kommittén i sitt delbetänkande att tolv län slås samman till tre redan 2018. Inriktningen är att dagens 21 olika stora län omvandlas till sex jämnstarka regioner senast efter valet 2022.

Delbetänkande Regional indelning samt inkomna remissvar

Ta del av inkomna remissvar av delbetänkandet Regional indelning – tre nya län

Indelningskommittén: delbetänkande 30 juni 2016 (SOU 2016:48)

Indelningskommitténs diskussionsunderlag, kartbild, synpunkter och samtal

Samrådsgrupp med representanter från samtliga län

Under arbetet med en ny regionindelning samordnar SKL en samrådsgrupp med representanter från samtliga län.

Samrådsgruppens uppdrag och kontaktpersoner

Följ arbetet med regionfrågan

Skl.se uppdateras kontinuerligt med information om regionfrågan, bland annat med vanliga frågor och svar. Du kan även följa diskussioner om regionfrågan på Twitter under #regionfrågan.

Aktuellt

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot