Publicerad: 23 januari 2017
Prenumerera på Politisk styrning

Samrådsgrupp regionindelning

Landsting och regioner har politiska företrädare som kontaktpersoner under arbetet med ny regional indelning. Deras uppgift är att ta ansvar för att samordna diskussionerna i länet, företräda länet vid nationella överläggningar och i direkta kontakter med indelningskommittén.

Kontaktpersoner i samrådsgruppen (länsvis indelade)

Samrådsgruppens möte med Indelningskommittén

Dokumentation från samrådgruppens möte 16 november 2016

Agendan var:

  • Inledning - Lena Micko, ordförande SKL
  • Ny regional samhällsorganisation – Anneli Roswall Ljunggren, statssekreterare hos Ardalan Shekarabi
  • Lägesrapport från förberedelsearbetet
  • Indelningskommitténs fortsatta arbete - Indelningskommittén
  • Aktuellt på SKL

Flera län har regionala arbetsgrupper

Flera län har bildat en arbetsgrupp för att möjliggöra en bredare representation både när det gäller partier som kommuner och därmed medverka till ökad delaktighet och insyn.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot