Publicerad: 16 november 2016
Prenumerera på Politisk styrning

Samrådsgruppens dokumentation

Samrådsgruppen har regelbundna möten med regeringens Indelningskommitté. Här kan du ta del av deras presentationer med mera.

Presentationer 16 november 2016

Nuläget regionfrågan, SKL (PDF, nytt fönster)

Indelningskommitténs fortsatta arbete (PDF, nytt fönster)

Presentationer 18 maj 2016

Presentation: Indelningskommittén, Regional samhällsorganisation

PM: Statliga myndigheter i regional samhällsorganisation

Om regional samhällsorganisation - statssekreterare Annelie Roswall Ljunggren (ingen presentation)

Presentationer 9 mars 2016

Indelningskommittén presenterade ett diskussionsunderlag i form av en karta.

Indelningskommittén PM: Diskussionsunderlag i form av en kartbild

Sammanfattning av PM

Diskussionsunderlag: Karta

Landstingens ekonomi och förutsättningar inför eventuell regionalisering (PDF, nytt fönster)

SKL: Samrådsgruppens möte den 9 mars 2016 (PDF, nytt fönster)

Presentationer 20 januari 2016

Samrådsgruppen och indelningskommittén hade fortsatt diskussion kring utgångspunkter för regionbildning.

Utgångspunkter ny indelning av län-och landsting, Indelningskommittén (PDF, nytt fönster)

Global konkurrenskraft, välstånd, regional kraftsamling, Dan Hjalmarsson (PDF, nytt fönster)

Vad händer med demokratin när regionerna blir större? BoPer Larsson (PDF, nytt fönster)

Synpunkter från landsting och regioner

Indelningskommittén: inkomna synpunkter från landsting och regioner

Synpunkter från länsstyrelserna

Indelningskommittén: inkomna synpunkter från länsstyrelserna

Presentationer 21 oktober 2015

Lena Micko, ordförande SKL, hälsade välkommen. Indelningskommittén Barbro Holmberg och Kent Johansson presenterade uppdraget och dess bakgrund.

Presentation: Om uppdrag och bakgrund (PDF, nytt fönster)

Begäran om skriftliga svar, kriterier, till Indelningskommittén (PDF, nytt fönster)

Frågor som diskuterades:

  • Är Ansvarskommitténs kriterier alltjämt relevanta?
  • Vilka statliga verksamheter bör ha gemensam geografi?
  • Hur ser arbetet ut i respektive län?

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot