Publicerad: 14 november 2016
Prenumerera på Politisk styrning

Samrådsgrupp, kontaktpersoner

Samtliga landsting och regioner har utsett ledande politiska företrädare som länsvisa kontaktpersoner till samrådsgruppen.

Kontaktpersoner länsvis

Länsindelning AB - Stockholms län

Erika Ullberg (S)
Mats Gerdau (M)
Torbjörn Rosdahl (M)

Länsindelning AC - Västerbottens län

Erik Bergkvist (S)
Lilly Bäcklund (S)
Tomas Mörtsell (C)

Länsindelning BD - Norrbottens län

Britta Flinkfeldt Jansson (S)
Kenneth Backgård (NS)
Maria Stenberg (S)

Länsindelning C - Uppsala län

Börje Wennberg (S)
Maria Gardfjell (MP)
Nina Lagh (M)

Länsindelning D - Sörmlands län

Daniel Portnoff (M)
Viking Jonsson (S)
Monica Johansson (S)

Länsindelning E - Region Östergötland

Anders Härnbro (S)
Mats Johansson (S)
Marie Morell (M)

Länsindelning F - Region Jönköpings län

Anna-Marie Nilsson (C)
Carina Ödebrink (S)
Malin Wengholm (M)

Länsindelning G: Region Kronoberg

Anna Fransson (S)
Michael Öberg (MP)
Suzanne Frank (M)

Länsindelning H - Kalmar län

Christer Jonsson (C)
Harald Hjalmarsson (M)
Ulf Nilsson (S)

Länsindelning I - Region Gotland

Björn Jansson (S)
Eva Nypelius (C)
Stefaan De Maecker (MP)

Länsindelning K - Region Blekinge

Alexander Wendt (M)
Christina Mattisson (S)
Kalle Sandström (S)

Länsindelning M - Region Skåne

Birgitta Södertun (KD)
Henrik Fritzon (S)
Dolores Öhman (MP)

Länsindelning N - Region Halland

Elisabeth Babic (M)
Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Mats Eriksson (M)
Stefan Bengtsson (C)

Länsindelning O - Västra Götalandsregionen

Helen Eliasson (S)
Ulf Olsson (S)
Johnny Magnusson (M)
Jonas Andersson (FP)

Länsindelning S - Värmlands län

Fredrik Larsson (M)
Jane Larsson (C)
Tomas Riste (S)
Åsa Johansson (S)

Länsindelning T - Region Örebro län

Andreas Svahn (S)
Marie-Louise Forsberg Fransson (S)
Ola Karlsson (M)

Länsindelning U - Västmanlands län

Anders Teljebäck (S)
Denise Norström (S)
Tomas Högström (M)

Länsindelning W - Dalarnas län

Ulf Berg (M)
Gunnar Barke (S)
Leif Nilsson (S)
Sofia Jarl (C)

Länsindelning X -  Region Gävleborg

Eva Lindberg (S)
Patrik Stenvard (M)
Tommy Berger (S)

Länsindelning Z - Region Jämtland Härjedalen

Ann-Marie Johansson (S)
Ann-Sofie Andersson (S)
Eva Hellstrand (C)

Länsindelning Y - Västernorrlands län

Erik Lövgren (S)
Glenn Nordlund (S)
Hans Hedlund (C)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot