Publicerad: 4 oktober 2019

Demokrati, demokratiutveckling

De förtroendevalda har en viktig roll i arbetet att utveckla former för att stärka invånarnas delaktighet och inflytande i frågor som rör det lokala samhällets utveckling och de välfärdstjänster som erbjuds.

Om demokratiarbetet som sker på SKL

SKL:s kansli har till uppgift att på olika sätt ge stöd till kommuner och regioner i frågor som rör demokratiutveckling.

I filmen berättar Lena Langlet kort för dig om demokratiområdets frågor och bredd samt hur SKL arbetar och ger stöd till dig som förtroendevald.

Följ med på en Demokratiresa - podcast om demokrati

Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen.

Podcast Demokratiresan

Informationsansvarig

  • Lena Langlet
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot