Publicerad: 19 juni 2019

Ditt arbetsgivaransvar som förtroendevald

Som förtroendevald har du det yttersta ansvaret för hur kommunen eller regionen uppträder som arbetsgivare.

I ditt arbetsgivaransvar ingår flera viktiga frågor:

Ditt arbetsgivaransvar som förtroendevald

Arbetsmiljö

Som arbetsgivare är ett centralt ansvarsområde att se till att organisationen har en god arbetsmiljö. Huvudansvaret ligger hos dig som arbetsgivare. Det innebär att verksamheten på ett systematiskt sätt ska planeras, styras och kontrolleras så att arbetsmiljön blir tillfredsställande. Genom att utveckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar ekonomin, effektiviteten och möjliggör även att vara en attraktiv arbetsgivare.

Utbildningspaket: Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar

Personal- och kompetensförsörjning

Det finns mycket som arbetsgivare kan göra för att möta rekryteringsutmaningen. Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram till 2026.

SKL arbetar med att följa upp rekryteringsbehovet på nationell nivå, påverka utbildningsanordnare och ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att uppfattas som attraktiva arbetsgivare.

Rekryteringsstrategier för välfärdsjobben

Heltidsarbete som norm

Heltid är en viktig fråga för välfärdens arbetsgivare och allt fler medarbetare i kommuner och regioner jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att ännu fler arbetsgivare arbetar aktivt med heltidsfrågan.

Heltidsarbete som norm

Arbetsgivarorganisationen SKL

SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner och regioner. Avtalen ger också goda möjligheter för arbetsgivare att teckna lokala kollektivavtal. Detta för att anpassa anställningsvillkoren till lokala förutsättningar och behov.

Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i det arbetet.

Fakta om anställda i kommuner och regioner (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lena Schaller
    Förhandlare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot