Publicerad: 19 juni 2019

Självstyrelse, lagstiftning och regler samt kommunal revision

Förtroendevalda behöver ha grundläggande kunskaper om de lagar och regler som de kommunala- och landstingskommunala verksamheterna omfattas av. Kommunal självstyrelse skapar förutsättningar för att medborgare ska känna delaktighet och ta ansvar för samhällets utveckling.

Kommunal självstyrelse - vad är det egentligen?

Kommunal självstyrelse är ett begrepp som används ofta. Begreppet självstyrelse kom till i samband med 1862 års kommunalförordning och finns sedan 1974 inskriven i grundlagen.

Fakta om kommunal självstyrelse

Riksdagen sätter gränserna för den kommunala självstyrelsen. Men riksdagen har också beslutat om vissa bestämmelser som skyddar självstyrelsen.

Begränsningar av självstyren kräver lagstiftning

Om kommunal självstyrelse, roll och uppdrag

Filmen berättar kort för dig om kommunal självstyrelse. Den tar även upp kommuners och landstings roll och uppdrag.

Informationsansvarig

  • Lena Dalman
    Förbundsjurist
  • Karin Tengdelius
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot