Publicerad: 10 oktober 2018

Styrning av offentligt finansierad verksamhet

SKL har på flera sätt engagerat sig i debatten om ny styrning. Den politiska ”Programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet” har under två år utforskat området och presenterar genom filmer och rapporter olika perspektiv på styrning.

Vem kör egentligen

Rapporten belyser särskilt kvalitet och resultat, brukares inflytande, professionens handlingsutrymme samt legala förutsättningar för att kommuner, landsting och regioner ska kunna utforma sin egen styrning.

Slutrapport: Vem kör egentligen, webbutiken

Utveckla ny styrning

Projekten, Förenklat och effektivare styrsystem och Förenklad och effektivare administration, är konkreta arbeten i syfte att utveckla ny styrning. SKL följer aktivt Tillitsdelegationens arbete som arbetar för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig sektor.

Förenklat och effektivare styrsystem

Förenklad och effektivare administration

Tillitsdelegationen, TilliT

Ta del av inspirationsmaterial

Debatten om ny styrning har innehållit många olika teman. Professionens handlingsutrymme, kontroll, brukares och medborgares inflytande, privat kontra offentligt, vinster, kvalitet och effektivitet.

För intresserade erbjuder vi här möjlighet att ta del av inspirationsmaterial som på olika sätt berör styrning av offentligt finansierad verksamhet.

Att vara chef i offentlig sektor - om chefens förutsättningar, arbetsmiljö och hälsa

Personcentrerad vård - Ett paradigmskifte inom hälso-och sjukvård

Hur styr vi mot en effektivare hälso- och sjukvård?

Står Sverige inför en tillitskris?

Publikationer

Informationsansvarig

  • Märit Melbi
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot