Publicerad: 4 april 2019

Ansvarsprövning

Att pröva och utkräva ansvar är en central del i vår representativa demokrati. Revisorernas granskning utgör grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

Ansvarsprövning - om prövningen och grunderna för revisorernas kritik

I de allmänna valen har medborgarna möjlighet att ansvarspröva valda ledamöter i fullmäktige. Fullmäktige prövar därtill varje år ansvarstagandet i de nämnder och styrelser som arbetar på fullmäktiges uppdrag.

Filmen belyser revisorernas prövning och uttalande i revisionsberättelsen, vilket ansvar som prövas, grunder för revisorernas kritik samt fullmäktiges hantering av ansvarsprövningen. Grunderna återfinns även i God revisionssed i kommunal verksamhet.

Följ praxisutvecklingen i Ansvarsprövningsbanken

SKL följer och visar praxisutvecklingen sedan 2002 i Ansvarsprövningsbanken. Banken bygger på insamling av uppgifter. Dessa kan ge dig:

  • stöd i en lokal situation
  • möjlighet att följa och analysera utvecklingen av ansvarsprövningen

Sök direkt i Ansvarsprövningsbanken

Om du saknar fall eller andra uppgifter vill vi att du kontaktar oss.

Översikt ansvarsfall

Ansvarsprövningsfall 2002-2016 översikt (Excel, nytt fönster)

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare
  • Karin Tengdelius
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot