Publicerad: 13 november 2018

Ansvarsprövning

SKL har tagit fram olika fakta om ansvarsprövningen för kommuner, landsting och regioner. Du kan bland annat följa praxisutvecklingen i databasen Ansvarsprövningsbanken.

Det här är ansvarsprövning

 • Att pröva och utkräva ansvar är en central del i vår representativa demokrati.
 • I de allmänna valen har medborgarna möjlighet att ansvarspröva valda ledamöter i fullmäktige.
 • Fullmäktige prövar därtill varje år ansvarstagandet i de nämnder och styrelser som arbetar på fullmäktiges uppdrag.
 • Revisorernas granskning ligger till grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

Följ praxisutvecklingen i Ansvarsprövningsbanken

SKL följer och visar praxisutvecklingen sedan 2002 i Ansvarsprövningsbanken. Banken bygger på insamling av uppgifter. Dessa kan ge dig:

 • stöd i en lokal situation
 • möjlighet att följa och analysera utvecklingen av ansvarsprövningen

Sök direkt i Ansvarsprövningsbanken

Om du saknar fall eller andra uppgifter vill vi att du kontaktar oss.

Översikt ansvarsfall

Ansvarsprövningsfall 2002-2016 översikt (Excel, nytt fönster)

Se en film om ansvarsprövning

Filmen belyser revisorernas prövning och uttalande i revisionsberättelsen, vilket ansvar som prövas, grunder för revisorernas kritik samt fullmäktiges hantering av ansvarsprövningen.

Publikationer

Informationsansvarig

 • Anna Eklöf
  Handläggare
 • Karin Tengdelius
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot