Publicerad: 10 januari 2018

Ansvarsprövning

SKL har tagit fram olika fakta om ansvarsprövningen för kommuner, landsting och regioner. Du kan bland annat följa praxisutvecklingen i en ansvarsprövningsbank.

Det här är ansvarsprövning

  • Att pröva och utkräva ansvar är en central del i vår representativa demokrati.
  • I de allmänna valen har medborgarna möjlighet att ansvarspröva valda ledamöter i fullmäktige.
  • Fullmäktige prövar därtill varje år ansvarstagandet i de nämnder och styrelser som arbetar på fullmäktiges uppdrag.
  • Revisorernas granskning ligger till grund för fullmäktiges ansvarsprövning.

Fullmäktiges ansvarsprövning: Formella krav och praktisk hantering

Fullmäktige och revisorerna belyser samband och samspel

Följ praxisutvecklingen i ansvarsprövningsbanken

SKL följer och visar praxisutvecklingen sedan 2002 i ansvarsprövningsbanken. Banken bygger på insamling av uppgifter. Dessa kan ge dig:

  • stöd i en lokal situation
  • möjlighet att följa och analysera utvecklingen av ansvarsprövningen

Sök direkt i ansvarsprövningsbanken

Om du saknar fall eller andra uppgifter vill vi att du kontaktar oss.

Översikt ansvarsfall

Sammanställning: översikt ansvarsfall 2010-2015 (XLSX, nytt fönster)

Se en film om revisorernas ansvarsprövning

Filmen belyser det avslutande steget i revisionsprocessen – ansvarsprövningen. Den tar upp revisionsberättelsen, vilket ansvar som prövas, grunder för revisorernas kritik samt fullmäktiges hantering av ansvarsprövningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot