Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Vilka är grunderna för att avstyrka ansvarsfrihet och ge en anmärkning?

God revisionssed i kommunal verksamhet redovisar de bedömningsgrunder utifrån vilka revisorerna gör sin prövning, den som redovisas i revisionsberättelsen.

God revisionssed i kommunal verksamhet

De mest åberopade grunderna är:

  • Bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll
  • Bristande måluppfyllelse, ohörsamhet till mål och riktlinjer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot