Publicerad: 30 oktober 2018

Fråga och svar

Vad gäller för den kommunala revisionen?

Förutsättningar och uppdrag för den kommunala revisionen regleras i kommunallagen kapitel 9. Kommunallagen lägger också fast att revisionen ska utföras enligt god revisionssed, som successivt uttolkas i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet.

Skriften ger uttryck för en levande normering som växer fram och utvecklas fortlöpande i revisionsarbetet. Det är Sveriges Kommuner och Landsting som genom sin Revisionsdelegation har tagit på sig ansvaret att följa praxis, normera och dokumentera god revisionssed.

Fullmäktige kan besluta om lokala föreskrifter för revisionen i ett revisionsreglemente som reglerar vad som ska gälla för revisionens organisation, arbetsformer och samverkan. Utifrån givna förutsättningar ska revisorerna arbeta oberoende – självständigt och objektivt

I granskningen anlitar de förtroendevalda revisorerna sakkunniga. De sakkunniga kan anställas eller upphandlas från marknaden.

Kommunallagen, 1991:900

Det här är kommunal revision (PDF, nytt fönster)

God revisionssed i kommunal verksamhet
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot