Publicerad: 6 september 2019

Fråga och svar

Vad gäller för den kommunala revisionen?

Förutsättningar och uppdrag för den kommunala revisionen regleras i kommunallagen kapitel 12. Kommunallagen lägger också fast att revisionen ska utföras enligt god revisionssed, som successivt uttolkas i skriften God revisionssed i kommunal verksamhet.

Det är Sveriges Kommuner och Landsting som genom sin Revisionsdelegation har tagit på sig ansvaret att följa praxis, normera och dokumentera god revisionssed.

Fullmäktige kan besluta om lokala föreskrifter för revisionen i ett revisionsreglemente som reglerar vad som ska gälla för revisionens organisation, arbetsformer och samverkan. Revisorerna ska genomföra sitt uppdrag oberoende – självständigt och objektivt

I granskningen anlitar de förtroendevalda revisorerna sakkunniga yrkesrevisorer. De sakkunniga kan anställas eller upphandlas från marknaden.

Kommunallagen 2017:725

Det här är kommunal revision

God revisionssed i kommunal verksamhet

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot