Publicerad: 23 augusti 2019

Att vara förtroendevald revisor

Att vara revisor är att ha en viktig roll i den kommunala demokratin. Revision sker på uppdrag av fullmäktige. Revisorernas uppgift är omfattande och genomförs oberoende från partipolitiken.

Uppdraget är att granska och pröva

Med sin granskning och prövning bidrar revisionen till en effektiv verksamhet samt till att värna demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet.

Revisorerna ska granska och pröva om;

  • Verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredställande.
  • Den interna kontrollen är tillräcklig.
  • Räkenskaperna är rättvisande.

I filmen nedan talar några förtroendevalda revisorer om sina erfarenheter av att vara revisor.

I denna film kan du fördjupa dig ytterligare i vad det innebär att vara förtroendevald revisor.

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot