Publicerad: 4 oktober 2018

Fakta om revisionen

SKL inhämtar och analyserar återkommande fakta om den kommunala revisionen och ger stöd för utveckling av revisionens förutsättningar.

Fakta om de förtroendevalda revisorerna

Det finns cirka 2000 förtroendevalda revisorer i kommuner, landsting och regioner. I alla nomineringar och val är det viktigt att eftersträva mångfald och jämställdhet vad gäller kön, ålder och etnicitet.

Fakta om förtroendevalda revisorer i kommuner och landsting år 2016 (PDF nytt fönster)

Fakta om den kommunala revisionen som stöd för lokal utveckling

SKL hämtar vart fjärde år in uppgifter genom enkäter till samtliga kommuner, landsting och regioner. Syftet är att presentera och analysera fakta om den revisionens förutsättningar, arbete och resultat.

Kommuner: 2000 - 2016

Rapport: Faktabas Revision: kommuner 2000 - 2016 (PDF, nytt fönster)

Landsting och regioner: 2004 - 2016

Rapport: Faktabas Revision: landsting och regioner 2004 - 2016 (PDF, nytt fönster)

Fakta om revisorernas ekonomi

SKL hämtar in och analyserar uppgifter om revisorernas ekonomi vart tredje – fjärde år. Här presenteras uppgifter för samtliga kommuner, landsting och regioner. Om uppgifterna är felaktiga vill vi gärna att ni kontaktar oss med korrekta uppgifter.

Kommuner

Revisorernas ekonomi: kommuner 2015 (EXCEL, nytt fönster)

Landsting och regioner

Revisorernas ekonomi: landsting och regioner 2016 (EXCEL, nytt fönster)

Exempel på budgetunderlag

SKL har utarbetat ett exempel på budgetunderlag, både som mall för egen utformning och kommentarer.

Exempel revisionens budgetunderlag (WORD, nytt fönster)

Kommentarer till revisionens budgetunderlag (PDF, nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot