Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

Vem äger granskningsunderlag med mera?

Att externt revisionsföretag producerar handlingar inom uppdraget till exempel granskningsunderlag och olika typer av dokumentation.

Äganderätten till dessa handlingar bör regleras i avtal mellan revisorerna och företaget, i samband med upphandling.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot