Publicerad: 9 januari 2018

Fråga och svar

När kan revisorerna vägra att lämna ut handlingar?

Revisorerna kan vägra att lämna ut handlingar och uppgifter antingen om materialet fortfarande att betrakta som arbetsmaterial (alltså inte färdigt) eller om det omfattas av sekretess med stöd av särskilt lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen. Så kan det till exempel vara för material där revisorerna har övertagit sekretess från den nämnd man fått uppgifterna ifrån eller uppgifter om viss ”känslig” revisionsplanering.

När en granskning pågår uppstår ofta handlingar som intervjuanteckningar, rapportutkast, frågor och svar m.m. Dessa handlingar är inte allmänna handlingar utan arbetsmaterial.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot