Publicerad: 3 juli 2018

Utbildning i god revisionssed i kommunal verksamhet

Ta del av sex korta filmer som belyser de olika delarna i God revisionssed i kommunal verksamhet.

Kurser och konferenser

Vi erbjuder presentation av och diskussion om god revisionssed vid lokala och regionala sammankomster för revisorer och fullmäktige. Kontakta oss.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot