Publicerad: 3 juli 2018

Att vara revisor i kommun, landsting och region

Filmen belyser det särskilda med att vara förtroendevald revisor i en kommun, ett landsting eller en region. Den handlar om uppdraget, förankringen, oberoendet, dialog och kommunikation.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot