Publicerad: 8 februari 2018

God revisionssed i kommunal verksamhet, film

  • Filmen belyser vad God revisionssed i kommunal verksamhet är och dess betydelse för revisionens kvalitet, trovärdighet och styrka.
  • Den understryker att förtroendevalda revisorer och sakkunniga har ett ansvar att arbeta enligt god sed och utveckla den.
  • SKL ansvarar för att återkommande uppdatera, dokumentera och fastställa god revisionssed.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot