Publicerad: 3 juli 2018

Lekmannarevision

Filmen behandlar lekmannarevisionen i kommunala aktiebolag. Syftet, uppdraget, granskningen enligt god revisionssed och granskningsrapporten till bolagsstämman och fullmäktige.

Den belyser också förutsättningarna för lekmannarevisionen och vikten av att dessa är utklarade. Det handlar om arvodering, finansiering och sakkunnigstöd.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot