Publicerad: 15 mars 2017

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen inom god revisionssed i kommunal verksamhet, beskriver hur revisorerna ska arbeta i sitt uppdrag.

Filmen belyser och fördjupar processens olika delar – planera, granska och pröva. Den understryker också vikten av kommunikation, dokumentation och kvalitetssäkring i processens alla delar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot