Publicerad: 3 juli 2018

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen inom god revisionssed i kommunal verksamhet, beskriver hur revisorerna ska arbeta i sitt uppdrag. Filmen belyser och fördjupar processens olika delar:

  • planera,
  • granska,
  • pröva.

Den understryker också vikten av kommunikation, dokumentation och kvalitetssäkring i processens alla delar.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot