Publicerad: 3 juli 2018

Revisorernas ansvarsprövning i kommuner, landsting och regioner

Filmen belyser det avslutande steget i revisionsprocessen – ansvarsprövningen.

Den tar upp revisionsberättelsen, vilket ansvar som prövas, grunder för revisorernas kritik samt fullmäktiges hantering av ansvarsprövningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot