Publicerad: 29 januari 2019

Revisionsberättelser och rapporter

Revisorerna upprättar olika obligatoriska dokument för att kommunicera sina resultat och bedömningar. SKL har tagit fram förlagor till dessa dokument, både med och utan kommentarer, som du kan använda som eget underlag och anpassa till lokala förhållanden.

Innan du börjar arbeta med dokumenten

Läs PM innan du börjar arbeta med dokumenten.

Revisionsberättelser med kommentarer

Revisionsberättelse med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Kommunalförbund:

Revisionsberättelse kommunalförbund med direktion med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Finansiellt samordningsförbund:

Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund med kommentarer (PDF, nytt
fönster)

Verksamhetsstiftelse:

Revisionsberättelse verksamhetsstiftelse med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Förvaltad stiftelse:

Revisionsberättelse förvaltad stiftelse med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Ekonomisk förening:

Revisionsberättelse ekonomisk förening med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Handelsbolag:

Revisionsberättelse handelsbolag med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Revisionsberättelser utan kommentarer

Revisionsberättelse (WORD, nytt fönster)

Kommunalförbund:

Revisionsberättelse kommunalförbund med direktion (WORD, nytt fönster)

Finansiellt samordningsförbund:

Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund (WORD, nytt fönster)

Verksamhetsstiftelse:

Revisionsberättelse verksamhetsstiftelse (WORD, nytt fönster)

Förvaltad stiftelse:

Revisionsberättelse förvaltad stiftelse (WORD, nytt fönster)

Ekonomisk förening:

Revisionsberättelse ekonomisk förening (WORD, nytt fönster)

Handelsbolag:

Revisionsberättelse handelsbolag (WORD, nytt fönster)

Granskningsrapport

Med kommentarer:

Granskningsrapport med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Utan kommentarer

Granskningsrapport (WORD, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport

Med kommentarer:

Bedömning delårsrapport med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport kommunalförbund med direktion med kommentar (PDF, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport

Utan kommentarer

Bedömning delårsrapport (WORD, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport kommunalförbund med direktion (WORD, nytt fönster)

Rapport enligt transparenslagen

Med kommentar:

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (PDF, nytt fönster)

Utan kommentar:

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (WORD, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot