Publicerad: 4 juli 2018

Revisionsberättelser och rapporter

Revisorerna upprättar olika obligatoriska dokument för att kommunicera sina resultat och bedömningar. SKL har tagit fram förlagor till dessa dokument, både med och utan kommentarer, som du kan använda som eget underlag och anpassa till lokala förhållanden.

Innan du börjar arbeta med dokumenten

Läs PM innan du börjar arbeta med dokumenten.

Revisionsberättelser med kommentarer

Revisionsberättelse med kommentarer 2015 (PDF, nytt fönster)

Kommunalförbund:

Revisionsberättelse kommunalförbund med direktion med kommentarer 2015 (PDF, nytt fönster)

Finansiellt samordningsförbund:

Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund med kommentarer 2016 (PDF, nytt
fönster)

Verksamhetsstiftelse:

Revisionsberättelse verksamhetsstiftelse med kommentarer 2015 (PDF, nytt fönster)

Förvaltad stiftelse:

Revisionsberättelse förvaltad stiftelse med kommentarer 2015 (PDF, nytt fönster)

Ekonomisk förening:

Revisionsberättelse ekonomisk förening med kommentarer 2015 (PDF, nytt fönster)

Handelsbolag:

Revisionsberättelse handelsbolag med kommentarer (2015 PDF, nytt fönster)

Revisionsberättelser utan kommentarer

Revisionsberättelse (WORD, nytt fönster)

Kommunalförbund:

Revisionsberättelse kommunalförbund med direktion 2015 (WORD, nytt fönster)

Finansiellt samordningsförbund:

Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund 2016 (WORD, nytt fönster)

Verksamhetsstiftelse:

Revisionsberättelse verksamhetsstiftelse 2015 (WORD, nytt fönster)

Förvaltad stiftelse:

Revisionsberättelse förvaltad stiftelse 2015 (WORD, nytt fönster)

Ekonomisk förening:

Revisionsberättelse ekonomisk förening 2015 (WORD, nytt fönster)

Handelsbolag:

Revisionsberättelse handelsbolag 2015 (WORD, nytt fönster)

Granskningsrapport

Med kommentarer:

Granskningsrapport med kommentarer 2015 (PDF, nytt fönster)

Utan kommentarer

Granskningsrapport 2015 (WORD, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport

Med kommentarer:

Bedömning delårsrapport med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport kommunalförbund med direktion med kommentar (PDF, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport

Utan kommentarer

Bedömning delårsrapport (WORD, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport kommunalförbund med direktion (WORD, nytt fönster)

Rapport enligt transparenslagen

Med kommentar:

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (PDF, nytt fönster)

Utan kommentar:

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (WORD, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot