Publicerad: 9 augusti 2019

Revisionsberättelser och rapporter

Revisorerna upprättar obligatoriska dokument för att rapportera sina resultat och bedömningar. SKL har tagit fram förlagor till dessa dokument som du kan använda som underlag och anpassa till lokala förhållanden.

Läs nedan PM innan du börjar arbeta med dokumenten!

Revisionsberättelser

Revisionsberättelse för kommun och region med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Revisionsberättelse för kommun och region (WORD, nytt fönster)

Kommunalförbund

Revisionsberättelse kommunalförbund med direktion med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Finansiellt samordningsförbund

Revisionsberättelse finansiellt samordningsförbund med kommentarer (PDF, nytt
fönster)

Verksamhetsstiftelse

Revisionsberättelse verksamhetsstiftelse med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Revisionsberättelse verksamhetsstiftelse (WORD, nytt fönster)

Förvaltad stiftelse

Revisionsberättelse förvaltad stiftelse med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Ekonomisk förening

Revisionsberättelse ekonomisk förening med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Handelsbolag

Revisionsberättelse handelsbolag med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Granskningsrapport

Granskningsrapport med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Granskningsrapport (WORD, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport

Bedömning delårsrapport med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport (PDF, nytt fönster)

Bedömning delårsrapport kommunalförbund med direktion med kommentarer (PDF, nytt fönster)

Rapport enligt transparenslagen

Revisorernas rapport enligt lag om insyn i vissa finansiella förbindelser (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot