Publicerad: 9 augusti 2019

Revisionsprocessen

Revisionsprocessen består av tre delar: planera, granska och pröva. Den är avslutad när fullmäktige eller bolagsstämma behandlat revisionsberättelse och granskningsrapport samt fattat beslut i ansvarsfrågan.

Illustration som beskriver revisionsprocessen

Tre grundläggande principer i revisionsprocessen:

  1. Öppenhet och kommunikation.
  2. Ansvarsfördelning mellan revisorer och sakkunniga.
  3. Kvalitetssäkring och dokumentation.

Planera, granska, pröva

Granskningen är årlig och avser den verksamhet som sker under ett räken­skapsår. Vissa delar av revisionsprocessen pågår fortlöpande medan andra delar är mera avgränsade i tiden. Processens delar överlappar och påverkar varandra. Läs vidare i God revisionssed 2018 om de olika delarnas innehåll.

God revisionssed 2018

Fyra filmer som studiematerial

Nedan finns länkar till fyra filmer. Använd dem gärna som studiematerial.

Revisionens uppdrag är att granska all verksamhet. I den första filmen kan du fördjupa dig i vad det innebär:

Revisionens uppdrag (Play, nytt fönster)

Den andra filmen går igenom revisionsprocessen steg-för-steg:

Om revisionsprocessen (Play, nytt fönster)

I den tredje filmen talar några förtroendevalda revisorer om granskning genom dialog:

Granskning genom dialog (Play, nytt fönster)

I den fjärde filmen kan du fördjupa dig i revisorernas kommunikation:

Revisorerna kommunikation (Play, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
  • Anna Eklöf
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot