Publicerad: 15 mars 2017

Utbildning i god revisionssed i kommunal verksamhet

Sex korta filmer som belyser olika delar i God revisionssed i kommunal verksamhet.

Kurser och konferenser

Vi erbjuder presentation av och diskussion om god revisionssed vid lokala och regionala sammankomster för revisorer och fullmäktige.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot