Publicerad: 17 juni 2019

Nytt i god revisionssed 2018

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 fastställdes i oktober för mandatperioden 2019-2022. Den har utvecklade avsnitt om revisorernas riskanalys, revision av samverkansorgan samt grunderna för revisorernas kritik med mera. Här får du en kort introduktion.

God revisionssed 2018 innehåller också vissa nyheter om revisorernas arbetssätt och förhållningssätt. Det är Revisionsdelegationen inom SKL som beslutar om revidering av god revisionssed vart fjärde år.

God revisionssed i kommunal verksamhet 2018, webbutik

Informationsansvarig

  • Anna Eklöf
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot