Publicerad: 13 februari 2018

Vidgade perspektiv i kommunal revision

På Demokratidagen 2018 vrider och vänder vi på perspektiven: Vad ska revisionen granska, vad är väsentligt? Kan fler perspektiv i arbetet med revisorernas riskanalys ge bättre och bredare underlag, exempelvis genom att involvera fullmäktige? Välkommen.

Anmäl dig till Demokratidagen 2018 - mötesplatsen för demokratifrågor

Vidgade perspektiv behövs också för att få till stånd en effektiv revision i de många samverkansformer som idag finns mellan kommuner, landsting och regioner. Förutsättningar, samarbetsformer och ansvarsprövning behöver uppmärksammas av såväl fullmäktige som revisorer.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot