Publicerad: 5 april 2019

Värdefullt samarbete mellan SKL, FAR och SKYREV

Gemensamt initiativ att genomföra en förstudie i syfte att undersöka möjligheten att ta fram en standard för redovisningsrevision i kommuner, landsting och regioner.

De olika regelverken för revision skapar svårigheter för yrkesrevisorer i de kommunala uppdragen. Den standard som gäller för privat sektor, ISA, kan inte tillämpas fullt ut i den kommunala redovisningsrevisionen.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer (SKYREV) och FAR (branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter med flera) har därför kommit överens om ett arbete med att ta fram en förstudie. Förstudien ska belysa ett antal frågeställningar som behöver besvaras för att parterna ska kunna ta ställning till om en standard ska tas fram och hur den i så fall bör utformas. Förstudien beräknas vara klar våren 2019.

— Vi hoppas att en sådan standard ska göra den goda revisionsseden för kommunal redovisningsrevision tydligare, säger Annika Wallenskog, chefsekonom SKL. Detta är ett steg i rätt riktning för att säkerställa att den kommunala redovisningsrevisionen håller hög kvalitet och är relevant.

SKL representeras av Annika Wallenskog i projektets styrgrupp som även består av Karin Apelman, generalsekreterare FAR och Anneli Lagebro, styrelseordförande SKYREV. Det operativa arbetet drivs av en projektgrupp med representanter från de tre organisationerna.

Informationsansvarig

  • Lotta Ricklander
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot