Publicerad: 3 maj 2017

Upphandling revisionstjänster

Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process. Du får här ta
del av information och underlag för upphandling av sakkunniga till de
förtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag samt av lagstadgad revision i kommunala företag.

Sakkunniga

De förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller regionen anlitar sakkunniga i sin granskning. Det gör även lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.

Sakkunniga anlitas genom upphandling eller anställning. Till stöd för upphandling ges fakta och kommenterade exempel på förfrågningsunderlag med allmänna bestämmelser.

Lagstadgad revision

De kommunala företagen upphandlar den lagstadgade revisionen som utförs av auktoriserad eller godkänd revisor. Ofta genomförs denna upphandling av de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller regionen. Till stöd för processen ges fakta och kommenterat
exempel på förfrågningsunderlag med allmänna bestämmelser framtagna i samråd
med FAR (Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot