Publicerad: 9 oktober 2018

Upphandling revisionstjänster

Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process. Du får här ta
del av information och underlag för upphandling av sakkunniga till de
förtroendevalda revisorerna och till lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag samt av finansiell revision i kommunala företag.

Sakkunniga kommunal revision

De förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller regionen anlitar sakkunniga i sin granskning. Det gör även lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.

Sakkunniga anlitas genom upphandling eller anställning. Till stöd för upphandling ges fakta och kommenterade exempel på förfrågningsunderlag med allmänna bestämmelser.

Finansiell revision i företag

De kommunala företagen upphandlar den finansiella revisionen som utförs av auktoriserad eller godkänd revisor enligt aktiebolagslagen, stiftelselagen med flera. Ofta genomförs denna upphandling av de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller regionen på
uppdrag av fullmäktige. 

Till stöd för processen ges fakta och kommenterat exempel på förfrågningsunderlag med allmänna bestämmelser framtagna i samråd med FAR (Branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare).

Informationsansvarig

  • Karin Tengdelius
    Handläggare
  • Lotta Ricklander
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot