Publicerad: 21 april 2017

Upphandling av lagstadgad revision i kommunala bolag

De förtroendevalda revisorerna har ofta uppdraget att upphandla den lagstadgade revisionen som utförs av auktoriserade eller godkända revisorer i de kommunala bolagen. Du får här ta del av information och stödmaterial till denna process.

Stödmaterial med fakta, exempel och vägledning

  • Materialet belyser processen att upphandla lagstadgad revision i kommunala aktiebolag.
  • Det kan med anpassning användas vid motsvarande upphandling i kommunala stiftelser och andra kommunala företag.
  • Materialet kan även användas av någon annan som genomför denna upphandling.
  • Materialet innehåller en PM samt ett exempel på förfrågningsunderlag med bilagor som med kompletteringar kan användas i den egna upphandlingen.

Läs PM innan du börjar ditt arbete

Promemorian belyser kort förutsättningarna för upphandling av lagstadgad revision.

PM: Upphandling lagstadgad revision (PDF, nytt fönster)

Exempel förfrågningsunderlag

Exempel förfrågningsunderlag lagstadgad revision (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 1:
Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 2:
Sammanställning: anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 3:
Referenssammanställning för uppdragsledare (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 4:
Utvärderingsmodell utan värden (Excel, nytt fönster)

Utvärderingsmodell med värden (Excel, nytt fönster)

Exempel bilaga 5:
Kontraktsmall lagstadgad revision (WORD, nytt fönster)

Exempel bilaga 6:
Allmänna bestämmelser lagstadgad revision (WORD, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot