Publicerad: 30 november 2017

Upphandling sakkunniga kommunal revision

Sakkunniga till de förtroendevalda revisorerna i kommuner, landsting och regioner samt till lekmannarevisorerna i kommunala bolag upphandlas ofta. Att upphandla revisionstjänster är en komplicerad process. Du får här ta del av information och stödmaterial.

Stödmaterial med fakta, exempel och vägledning

  • Materialet belyser processen att anlita sakkunniga till revisorerna i kommuner, landsting och regioner och lekmannarevisorerna i kommunala aktiebolag.
  • Det är tillämpligt också på kommunalförbund och finansiella samordningsförbund.
  •  Materialet innehåller fakta, två exempel på förfrågningsunderlag med kommentarer och praktisk vägledning.

Läs PM innan du börjar ditt arbete

Promemorian belyser förutsättningarna för revisorernas upphandling av sakkunniga och de frågor som behöver bearbetas inför upphandlingen.

PM: Upphandling av sakkunniga (PDF, nytt fönster)

Exempel A: Förfrågningsunderlag med fast pris

Anbudsgivare konkurrerar med kvalitet

Exempel A: förfrågningsunderlag (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 1:
Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 2:
Sammanställning: anbudsgivarens erbjudna bemanning, timpris (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 3:
Referenssammanställning för uppdragsledare (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 4:
Kontraktsmall (Word, nytt fönster)

Exempel A - bilaga 5:
Allmänna bestämmelser sakkunniga kommunal revision (Word, nytt fönster)

Exempel B: Förfrågningsunderlag utan fast pris

Anbudsgivare konkurrerar med kvalitet och pris

Exempel B: förfrågningsunderlag (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 1:
Svarsformulär: anbudsgivarens underskrift/acceptans av ska-krav (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 2:
Sammanställning: anbudsgivarens erbjuden bemanning, timpris (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 3:
Referenssammanställning för uppdragsledare (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 4:
Utvärderingsmall med värden: fingerade värden från tre anbudsgivare (PDF, nytt fönster)

Utvärderingsmall utan värden (Excel, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 5:
Kontraktsmall (Word, nytt fönster)

Exempel B - bilaga 6:
Allmänna bestämmelser sakkunniga kommunal revision (Word, nytt fönster)

Kurser och konferenser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot