Publicerad: 11 juni 2018

Ett gemensamt utvecklingsarbete sker av KKiK

Allt fler röster om förnyelse hördes från deltagande kommuner inom Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. Hösten 2017 startade SKL upp ett gemensamt utvecklingsarbete med projektledarna med flera. Utifrån insamlade förslag och synpunkter är det nyckeltalen och mätområden som är under utveckling.

KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006, och i dagsläget deltar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat för att utveckla kommunens styrning och kvalitet av välfärdstjänster.

Det grundläggande syftet har varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra för resultat och i dialogen med medborgarna. Grundidén är att kunna jämföra sig med andra kommuner och att jämförelser driver utveckling.

KKiK mäter kvalitetsaspekter på välfärdsuppdraget, kostnader samt samhällsutveckling.

Dags att revidera – ett utvecklingsarbete började

Allt fler röster om förnyelse hördes från deltagande kommuner. Under hösten 2017 påbörjades därför ett utvecklingsarbete. Utifrån insamlade förslag och synpunkter är det två delar som ses över - nyckeltalen och mätområden. De främsta skälen var:

  • att många nyckeltal helt enkelt inte gör skillnad,
  • de används inte i dialog med medborgarna, eller för att styra och utveckla,
  • en del lämpar sig inte heller för jämförelser, ligger bortom kommunens rådighet och är vaga till sin karaktär.

Det kom även in många synpunkter på att flera av mätområden inte är publika utan är av mer intern karaktär, samt att underliggande nyckeltal i flera fall inte matchar områdenas teman.

De nya nyckeltalen är framtagna och mätområdena är under bearbetning, bland annat i SKLs beredning för demokratifrågor.

Var med och påverka det fortsatta arbetet

Utvecklingsarbetet fortsätter vid bland annat träffar som:

  • introduktion för nya projektledare och för nya kommuner den 5 september, och vid
  • uppstarten av KKiK 2018 den 6 september.

Vidare information och anmälan till ovan träffar

Välkommen att anmäla din kommun att delta i KKiK 2018

Är din kommun inte med i KKiK? Här finns möjlighet att anmäla din kommun att delta och vara med att påverka förnyelsen av KKiK 2018.

Anmäl din kommun att delta i KKiK 2018

Det nya resultatet redovisas i januari 2019

Vid resultatredovisningen i januari 2019 så kommer en delvis nykomponerad resultatrapport presenteras, utifrån de förslag till förändring som just nu bearbetas. Förhoppningsvis med ännu intressantare och än mer användbara resultat!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot